Felipe Boeira
Felipe Boeira
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
felipe.boeira@liu.se
013-28 47 77
Hemsida: liu.se/medarbetare/felbo44
Medlem i:
Realtidssystem (RTSLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster