Fabian Ovik Karlsson
Fabian Ovik Karlsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
fabian.ovik.karlsson@liu.se
Hemsida: liu.se/medarbetare/fabov67
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster