Evelina Rennes
Evelina Rennes
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
evelina.rennes@liu.se
013-28 47 53
E 3F:476 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/evere22
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Databehandling av naturligt språk (NLPLAB)

Sidansvarig: Webmaster