Eva Blomqvist
Eva Blomqvist
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
eva.blomqvist@liu.se
013-28 27 72
E 328:164 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~evabl45/, liu.se/medarbetare/evabl45
Medlem i:
Människocentrerade system (HCS)
Kunskapsmodellering och kognitiva system (KMACS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster