Erik Nilsson
Erik Nilsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
erik.nilsson@liu.se
013-28 46 76
B 3D:449 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/erini02
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster