Elena Larsson
Elena Larsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
elena.larsson@liu.se
013-28 56 44
B 327:176 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/elela43
Medlem i:
Ekonomi och verksamhetsnära stöd (EVS)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster