Damien Van Meerbeeck
Damien Van Meerbeeck
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
damien.van.meerbeeck@liu.se
013-28 69 43
E 2G:470 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/damva05
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Maskinresonemang (MR)

Sidansvarig: Webmaster