Cyrille Berger
Cyrille Berger
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
cyrille.berger@liu.se
013-28 40 23
E 2G:482 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~cyrbe29/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Kunskapsrepresentation (KPLAB)

Sidansvarig: Webmaster