Cyrille Berger
Cyrille Berger
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
cyrille.berger@liu.se
013-28 40 23
E 2G:488 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~cyrbe29/, liu.se/medarbetare/cyrbe29
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Kunskapsrepresentation (KPLAB)

Sidansvarig: Webmaster