Christer Bäckström
Christer Bäckström
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
christer.backstrom@liu.se
013-28 24 92
B 3B:461C (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~chrba09/, liu.se/medarbetare/chrba09
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Theoretical Computer Science (TCSLAB)

Sidansvarig: Webmaster