Anders Nordgaard
Anders Nordgaard
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
anders.nordgaard@liu.se
Hemsida: www.ida.liu.se/~andno60/
Medlem i:
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster