Anders Grimvall
Anders Grimvall
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
anders.grimvall@liu.se
013-28 14 82
Hemsida: liu.se/medarbetare/andgr70
Medlem i:
Statistik (STAT)
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster