Andrzej Szalas
Andrzej Szalas
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
andrzej.szalas@liu.se
013-28 19 95
E 228:156 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~andsz77/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Tillämpad logik (ALG)

Sidansvarig: Webmaster