Anders Märak Leffler
Anders Märak Leffler
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
anders.marak.leffler@liu.se
E 229:149 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~andma54/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Webmaster