Andrei Gurtov
Andrei Gurtov
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
andrei.gurtov@liu.se
013-28 47 02
B 2B:442 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~andgu38/, liu.se/medarbetare/andgu38
Medlem i:
Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Sidansvarig: Webmaster