Ali Basirat
Ali Basirat
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
ali.basirat@liu.se
013-28 12 62
Hemsida: liu.se/medarbetare/aliba43
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Språkteknologi och textutvinning (NLP)

Sidansvarig: Webmaster