Agne Virsilaite Maras
Agne Virsilaite Maras
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
agne.virsilaite.maras@liu.se
013-28 56 45
E 3G:482 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/agnvi93
Medlem i:
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster