Adeel Asghar
Adeel Asghar
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
adeel.asghar@liu.se
B 3B:450 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~adeas31/, liu.se/medarbetare/adeas31
Medlem i:
Programmeringsomgivningar (PELAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster