Hide menu

TDDE47 Concurrent programming and Operating Systems

PBL Problems

This page is available in Swedish only

Vinjetter

För 2021 kommer det att finnas 5 vinjetter till denna kurs. De första två handlar om processbyten och schemaläggning. Den tredje handlar om synkronisering och deadlocks. Fjärde vinjetten hänger ihop med labb 4 på kursen och handlar om stacken och hur man skickar argument. Den sista vinjetten handlar om minneshantering och med lite kopplingar till säkerhet. Tre av vinjetterna kopplar an till labbmiljön Pintos.


Page responsible: Mikael Asplund
Last updated: 2021-06-10