Administrativ databehandling - ADB

Ämnet administrativ databehandling, ADB, ingår i flera utbildningar, huvudsakligen i utbildningsprogrammen för systemvetenskap och användarinriktad systemutveckling, och ges som fristående kurser upp till 80 poäng.

ADB som kunskapsområde handlar om hur människor analyserar, utvecklar, förändrar och bedriver verksamheter, där datasystem ingår och förväntas ingå som delar. ADB som tillämpningsområde innefattar momenten: planering, utredning, specificering, införande, utvärdering, förvaltning av informationssystem samt konstruktion, realisering och implementering av datasystem. Utbildningen i ADB innebär en samhällsvetenskapligt inriktad datautbildning som behandlar informationsteknologins utveckling och användning i olika organisationer.

Fr.o.m. läsåret 1996/97 ersätts ADB av

Informatik/Informationssystem.


Kurser t.o.m. läsåret 95/96: