Utbildningsprogram för
Kognitionsvetenskap, 160 poäng