Ämnet Informatik/Informationssystem

Ämnet Informatik/Informationssystem (Informatik/IS) ingår i flera utbildningar, huvudsakligen i utbildningsprogrammen för systemvetenskap och användarinriktad systemutveckling, och ges som fristående kurser upp till 80 poäng.

Informatik/IS som kunskapsområde handlar om hur människor analyserar, utvecklar, förändrar och bedriver verksamheter, där datasystem ingår och förväntas ingå som delar. Som tillämpningsområde innefattar ämnet momenten: planering, utredning, specificering, införande, utvärdering, förvaltning av informationssystem samt konstruktion, realisering och implementering av datasystem. Utbildningen i Informatik/IS innebär en samhällsvetenskapligt inriktad datautbildning som behandlar informationsteknologins utveckling och användning i olika organisationer.

Informatik

Inom Informatik behandlas informationsteknologins användning inom arbetslivet, organisationer och samhället. Särskilt fokuseras utformning, uppbyggnad, utveckling, införande och bedömning av informationssystem.

Vid Institutionen för Datavetenskap har informatiken idag två huvudinriktningar: Informationssystem (tidigare Administrativ Databehandling - ADB), samt Informations- och medievetenskap (tidigare Informatik).


Kurser: