Kurser inom grundutbildningsprogrammen


IDA-kurser inom teknisk fakultet

Civilingenjörsutbildning
Ingenjörsutbildning

IDA-kurser inom filosofisk fakultet

Informatik/Informations- och medievetenskap
Informatik/Informationssystem
Kognitionsvetenskap
Systemvetenskap

IDA-kurser inom olika studierektorsområden

Systemutveckling
Programkonstruktion
Kognitionsvetenskap
Systemarkitektur
Ekonomiska informationssystem

Sommarkurser