Ämnet Informatik/Informations- och Medievetenskap

De aktiviteter där en användare ur samlingar av dokument utväljer enskilda sådana, eller delar av dem, på grund av deras innehåll eller andra karaktäristika, och sammanställer dem för att möta sina behov, är i fokus för informations- och medievetenskap.

Dokumenten kan utgöras av text, bild, film, tal, föremål, miljöer etc. och kan vara lagrade med olika teknik i olika media.

Centralt för informations- och medievetenskap är sålunda utformning, införande och användning av såväl tekniska som administrativa system och metoder för tillgång till information och upplevelser i dokumenterad form. Informations- och medievetenskap skiljer sig sålunda både från medie- och kommunikationstudier, som i huvudsak har ett producent- och distributionsperspektiv, dels från databehandling där tonvikten ligger på elementvis bearbetning av information.

Informatik

Inom ämnet Informatik behandlas informationsteknologins användning inom arbetslivet, organisationer och samhället. Särskilt fokuseras utformning, uppbyggnad, utveckling, införande och bedömning av informationssystem.

Vid Institutionen för Datavetenskap har informatiken i dag två huvudinriktningar: Informationssystem (tidigare Administrativ Databehandling - ADB), samt Informations- och medievetenskap (tidigare Informatik).


Kurser: