Hide menu

TDDE43 Design and Development of Interactive Systems, 12.0 credits (Grundnivå)
/Design och utveckling av interaktiva system/

2020 HT1 — HT2

Course leader

Page responsible: Undergraduate education