Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET

Alla meddelanden20/12  Nya tider för redovisning i pul av labb 2 finns i timeedits schema för redovisning i Januari.

13/11  Sista Föreläsningen. 3 i PDF.

18/11  Sista föreläsningen:
 

Föreläsningsplanen innefattar en till föreläsning (reservtiden kommer att tas bort om jag är frisk). Vi komemr att behandla enhetstestning och microsoft studies system för enhetstestning, entity framework, lokal databas och LinQ.


13/11  Boxinlämning:
 

Är nu igång och du ska ha blivit inbjuden. HAr du inte det har du inte anmält dig i webreg. Labbar lämnas där in som zip-filer innehållande student_id för samtliga ansvariga samt labbnummer enligt mönstret: kalle445_pelle657_lab1.zip. Detta för att vi ska kunna granska och godkänna bra arbeten.


13/11  SVP-students - register here

13/11  Föreläsning 2 i PDF.

11/11  Föreläsning 2 kommer handla om C#, WPF och VS basic genomgång.

11/11  Kursmålsdefinition :)
 

Detta är inte en projektkurs - vi bara använder att bygga ett eget brädspel som verktyg för att det ska bli givande och roligt. Jag försöker föra ihop en helhet som lyfter vissa delar av C#, .Net och Visual Studio. Examinationen bygger alltså inte på att ni bygger ett spel som är bra utan att ni uppvisar teknisk förmåga. Detta är i 2013 års tappning av kursen följande:

Användning av WPF som verktyg för gränssnittsutveckling samt isolering/separation av logik och GUI med databindning och eventuellt code-behindevents som hanterar GUIt och sedan passar händelser vidare till en klasstruktur. Lab 1 är detta men som interaktiv lowfi-prototyp - dvs utan någon egentlig logik bakom.

Definition och strukturering av klasser och metoder i C#. Detta gör ni med regelmotorn och om ni vill bygga ett lite mindre spel kan ni utöka denna del med en spelar-AI och då kan även ett tic-tack-toe funka. Ni ska helt enkelt bygga en liten mängd C# klasser och visa att ni kan skapa en sådan struktur. Ni ska också jobba med enhetstestning i Visual Studio och generar ett testprojekt samt implementera testmetoder till er regelmotor/AI. Test kräver design för test men det är inte lärandemålet utan målet är att. Lab 2 handlar om detta.

Lagring och separation av lagring med Entity Framework och LinQ för att hämta mängder. I detta fall tittar vi på hur Visual Studio låter oss definiera en lokal databas och jobba med den samt generera Entitiy Framework-klasser från den databasen för att kunna lagra och behandla data på ett lagringsoberoende sätt. Lab 3 handlar om detta sam att bara knyta ihop säcken och göra spelet klart.

Mins att detta inte är en projektkurs och att ni inte examineras på spelet utan uppvisad teknisk färdighet i valda delar av C#, .Net och Visual Studio.

:)


07/11  Föreläsning 1 i PDF.

02/11  Anmäld dig på webreg - viktigt för inbjudan för inlämning
 

https://www.ida.liu.se/webreg/TDDD49-2013/THE+COURSESidansvarig: Erik Berglund
Senast uppdaterad: 2010-02-23