Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET

HT2


Senaste nytt...


04/11/2015  Examination periods
 

This year we have several examination periods instead of one deadline: week 49, 51 and week 2. During these weeks examination/demo has priority. During the other weeks assistance has priority. Results will be reported in week 50 and in week 3.


03/11/2015  Webreg is open for both courses.
 

TDDD49 (https://www.ida.liu.se/webreg3/TDDD49-2015-1/LAB1)
725G66 (https://www.ida.liu.se/webreg3/725G66-2015-1/LAB1)


03/11/2015  Lecture 1 slides are online.

03/11/2015  Finished updating lab instructions for 2015.

29/10/2015  Lab instructions are being updated for 2015.

Kursens kunskapsmål ur studiehandboken

  • tillämpa och reflektera över C#s språkkonstruktioner och deras semantik, t.ex. klasser, delegater, event, nätverk for att bygga objektorienterade program.
  • tillämpa och reflektera över olika centrala delar av.NET Framework t.ex. ASP.NET, ADO.NET, Windows Presentation Foundation (WPF) för att bygga applikationer
  • tillämpa och reflektera över utvecklingsmiljö som Visual Studio.
Kursen möter dessa mål (dvs ni ska examineras på följande kunskaper):
  • Bygg ett helt program, inklusive grässnitt och datalagring samt logik. J
  • För att bygga ett C#-program använder du .NET. Alla anävnder LinQ för datalagringsfrågor.
  • Använd en visuel editor, en IDE (Visual Studio, Xmarin Studio eller MonoDevelop).
Kursen genomförs genom ett antal labbar på G2-nivå. Till labborationerna hålls en föreläsningsserie menad att hjälpa studenterna komma in i området, men själva grunden till kursen är den egna programmeringen.

I kursen har vi assistenter i datorsalar för frågor och demo. Labbarna ska demonstreras för assistenter och kan demonstreras var och en för sig eller i klump. Varje student ska närvara vid redovisning och aktivt visa på sin förmåga. Gör det lätt för oss att förstå att båda (om ni jobbar i par) kan det som redovisas.

Kursen labborationer går att genomföra på många olika sätt. Ert arbete ska representera 4hp normalstudents arbete. För små arbeten kan kräva kompletering.

Temat för 2015 är brädspel. Det är OK att återanvända kod i mindre mängd men inte ok att utgå från existerande hela C#-projekt. Det betraktas som fusk och kommer att leda till anmälan till diciplinnämnden.


Sidansvarig: Johannes Schmidt
Senast uppdaterad: 2015-11-04