Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET

HT2 2013


  • Sista tillfälle för redovisning och inlämning före jul- 18 december. Också sista labbpasset för demo lab 2.
  • Sista tillfälle för inlämning labbar efter jul: 17/1. Tillfälle för redovisning av lab 2 i den veckan kommer att bokas.
  • Omredovisningstillfälle: Skicka e-post till examinatorn 22 April eller 20 Augusti för att boka tid för demo lab 2 och hantering av inlämnade resultat på box.

Senaste nytt...


20/12  Nya tider för redovisning i pul av labb 2 finns i timeedits schema för redovisning i Januari.

13/11  Sista Föreläsningen. 3 i PDF.

18/11  Sista föreläsningen:
 

Föreläsningsplanen innefattar en till föreläsning (reservtiden kommer att tas bort om jag är frisk). Vi komemr att behandla enhetstestning och microsoft studies system för enhetstestning, entity framework, lokal databas och LinQ.


13/11  Boxinlämning:
 

Är nu igång och du ska ha blivit inbjuden. HAr du inte det har du inte anmält dig i webreg. Labbar lämnas där in som zip-filer innehållande student_id för samtliga ansvariga samt labbnummer enligt mönstret: kalle445_pelle657_lab1.zip. Detta för att vi ska kunna granska och godkänna bra arbeten.


13/11  SVP-students - register here

13/11  Föreläsning 2 i PDF.

11/11  Föreläsning 2 kommer handla om C#, WPF och VS basic genomgång.

11/11  Kursmålsdefinition :)
 

Detta är inte en projektkurs - vi bara använder att bygga ett eget brädspel som verktyg för att det ska bli givande och roligt. Jag försöker föra ihop en helhet som lyfter vissa delar av C#, .Net och Visual Studio. Examinationen bygger alltså inte på att ni bygger ett spel som är bra utan att ni uppvisar teknisk förmåga. Detta är i 2013 års tappning av kursen följande:

Användning av WPF som verktyg för gränssnittsutveckling samt isolering/separation av logik och GUI med databindning och eventuellt code-behindevents som hanterar GUIt och sedan passar händelser vidare till en klasstruktur. Lab 1 är detta men som interaktiv lowfi-prototyp - dvs utan någon egentlig logik bakom.

Definition och strukturering av klasser och metoder i C#. Detta gör ni med regelmotorn och om ni vill bygga ett lite mindre spel kan ni utöka denna del med en spelar-AI och då kan även ett tic-tack-toe funka. Ni ska helt enkelt bygga en liten mängd C# klasser och visa att ni kan skapa en sådan struktur. Ni ska också jobba med enhetstestning i Visual Studio och generar ett testprojekt samt implementera testmetoder till er regelmotor/AI. Test kräver design för test men det är inte lärandemålet utan målet är att. Lab 2 handlar om detta.

Lagring och separation av lagring med Entity Framework och LinQ för att hämta mängder. I detta fall tittar vi på hur Visual Studio låter oss definiera en lokal databas och jobba med den samt generera Entitiy Framework-klasser från den databasen för att kunna lagra och behandla data på ett lagringsoberoende sätt. Lab 3 handlar om detta sam att bara knyta ihop säcken och göra spelet klart.

Mins att detta inte är en projektkurs och att ni inte examineras på spelet utan uppvisad teknisk färdighet i valda delar av C#, .Net och Visual Studio.

:)


07/11  Föreläsning 1 i PDF.

02/11  Anmäld dig på webreg - viktigt för inbjudan för inlämning
 

https://www.ida.liu.se/webreg/TDDD49-2013/THE+COURSE


Kursen är fokuserad på C#, .Net och Visual Studio och detta som en helhet. Examination i kursen genomförs genom ett antal labbar på G2-nivå. Till labborationerna hålls en föreläsningsserien menad att hjälpa studenterna komma in i området men själva grunden till kursen är labborationsuppgifterna. Sedan 2012 är kursen regält omgjord - mest i formuleringigar och kravställning för labborationerna samt en mer utvecklad föreläsningsserie.

I kursen har vi assitenter i IDA-pul för frågor och demo. Labb 1 och 3 ska lämnas in som Visual Studio projekt på på kurshemsidan angingen plats och labb 2 ska demonstreras för assistenter i PUL.

Som ingång till detta område rekomenderar jag starkt en bok som Head First C#, 3rd Edition A Learner's Guide to Real-World Programming with C#, XAML, and .NET som ger en bra introduktion till hela systemet. Boken finns som fri e-bok i en lite äldre utgåva här: Godtycklig bok i området från en publicist som Microsoft Press eller O ‘Reilly är antagligen helt ok. Idag finns otroligt mycket olika fria källor för detta så leta gärna rätt på något du gillar. Microsoft har mycket onlinematerial med video och referensmaterial men erfarenheten i kursen är att den som är ny har lite svårt att komma in i och navigera detta material. MEr länkar till onlinekällor kan du hitta här.

Temat för 2013 är brädspel. (Men för den ointresserade vrädspelaren är det helt ok att byta ut detta tema för kursens lärmål är ju tekniska).


Sidansvarig: Erik Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-10