Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET

Kontakta


Examinator

Erik Berglund

Kursadministratör

Helene Meisinger

Övriga lärare

Albin Westlund, e-post albwe681@student.liu.se
David Rönnlund Englund, e-post davro272@student.liu.se
Marcus Nordlander Wiik, e-post marno231@student.liu.se
Oliver Uvman, e-post oliuv486@student.liu.se

Studierektor

Jalal Maleki


Sidansvarig: Erik Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-16