Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET

Kontakta


Examinator och kursledare

Johannes Schmidt

Kursadministratör

Helene Meisinger

Övriga lärare

Anders Märak Leffler
Björn Kihlström ( bjoki902@student.liu.se )
Fredrik Präntare ( frepr183@student.liu.se )
Simon Gustafsson ( simgu002@student.liu.se )

Studierektor

Jalal Maleki


Sidansvarig: Johannes Schmidt
Senast uppdaterad: 2013-12-16