Göm menyn

TDDD49 Programmering C# och .NET

HT2


Senaste nytt...


5/11  Webreg is open for both courses
 

TDDD49 (https://www.ida.liu.se/webreg/TDDD49-2014/LAB1)
725G66 (https://www.ida.liu.se/webreg/725G66-2014/LAB1)


5/11  Lecture slides are online here.

1/10  Kurshemsidorna revideras för förändringar för 2015.
 

Kursen blir förhållandevis lik förra året men en studiehandboksförädninge möjliggör användning av andra IDEer än VS och det påverkar anvädningen av WPF som försvinner som krav. Fokuset på volym kvarstår i labbarbetet, men som vanligt är välskriven kod ett mål. Redovisning sker muntligt för assistenter på egen maskin eller på IDAs maskiner under labbtiderna. Extratider kommer att bokas i december.


Kursens kunskapsmål ur studiehandboken

  • tillämpa och reflektera över C#s språkkonstruktioner och deras semantik, t.ex. klasser, delegater, event, nätverk for att bygga objektorienterade program.
  • tillämpa och reflektera över olika centrala delar av.NET Framework t.ex. ASP.NET, ADO.NET, Windows Presentation Foundation (WPF) för att bygga applikationer
  • tillämpa och reflektera över utvecklingsmiljö som Visual Studio.
Kursen möter dessa mål (dvs ni ska examineras på följande kunskaper):
  • Bygg ett helt program, inklusive grässnitt och datalagring samt logik. J
  • För att bygga ett C#-program använder du .NET. Alla anävnder LinQ för datalagringsfrågor.
  • Använd en visuel editor, en IDE (Visual Studio, Xmarin Studio eller MonoDevelop).
Kursen genomförs genom ett antal labbar på G2-nivå. Till labborationerna hålls en föreläsningsserie menad att hjälpa studenterna komma in i området, men själva grunden till kursen är den egna programmeringen.

I kursen har vi assistenter i datorsalar för frågor och demo. Labbarna ska demonstreras för assistenter och kan demonstreras var och en för sig eller i klump. Varje student ska närvara vid redovisning och aktivt visa på sin förmåga. Gör det lätt för oss att förstå att båda (om ni jobbar i par) kan det som redovisas.

Kursen labborationer går att genomföra på många olika sätt. Ert arbete ska representera 4hp normalstudents arbete. För små arbeten kan kräva kompletering.

Temat för 2014 är brädspel. Det är OK att återanvända kod i mindre mängd men inte ok att utgå från existerande hela C#-projekt. Det betraktas som fusk och kommer att leda till anmälan till diciplinnämnden.


Sidansvarig: Erik Berglund
Senast uppdaterad: 2014-10-07