Göm menyn

Informationssökning

Här kommer information läggas upp om hur momentet med informationssökning kommer att gå till.

Personal

Mikael Rosell

Mål

Avsikten med momentet är att ge de studerande färdigheter i att söka och kritiskt granska relevanta källor, ha kännedom om bibliotekets resurser, samt kunna använda källor i egenproducerad text.

Sökplan

Beskrivning av sökplanen som ska lämnas in.

Sökuppföljning

Beskrivning av sökuppföljningen som ska lämnas in.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2013-09-30