Göm menyn

Informationssökning

Sammanfattad information om hur momentet med informationssökning (UPG1) kommer att gå till. Uppdaterad 2015-11-03

Personal

Joakim Westerlund

Maria Grahn

Mål

Avsikten med momentet är att ge de studerande färdigheter i att söka och kritiskt granska relevanta källor, ha kännedom om bibliotekets resurser, samt kunna använda källor i egenproducerad text.

Uppgifter och syfte

Bibliotekslaboration

En introduktion till bibliotekslaborationen i informationssökning.

Lokal

Observera att lokalen TBUS kommer att användas för informationssökningslaborationerna.

Sökplan

Beskrivning av sökplanen som ska lämnas in.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2015-11-03