Göm menyn

Informationssökning

Här kommer information läggas upp om hur momentet med informationssökning (UPG1) kommer att gå till.

Personal

Mikael Rosell

Mål

Avsikten med momentet är att ge de studerande färdigheter i att söka och kritiskt granska relevanta källor, ha kännedom om bibliotekets resurser, samt kunna använda källor i egenproducerad text.

Sökplan

Beskrivning av sökplanen som ska lämnas in.

Sökmetod

Kraven på den del av projektrapporten som beskriver er informationssökning.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2014-08-18