Göm menyn

Informationssökning

Sammanfattad information om hur momentet med informationssökning (UPG1) kommer att gå till.

Personal

Mikael Rosell

Mål

Avsikten med momentet är att ge de studerande färdigheter i att söka och kritiskt granska relevanta källor, ha kännedom om bibliotekets resurser, samt kunna använda källor i egenproducerad text.

Uppgifter och syfte

Sökplan

Beskrivning av sökplanen som ska lämnas in.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2014-09-01