Göm menyn

Informationssökning

Sammanfattad information.

Personal

Mikael Rosell

Mål

Avsikten med momentet är att ge de studerande färdigheter i att söka och kritiskt granska relevanta källor, ha kännedom om bibliotekets resurser, samt kunna använda källor i egenproducerad text.

Bibliotekslaboration

En introduktion till bibliotekslaborationen i informationssökning.

Sökplan

Beskrivning av sökplanen som ska lämnas in.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2016-08-23