Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Ht1-Ht2 2013

Välkommen till TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi! Kursen ges under hela höstterminen för förstaårsstudenter på IT-programmet. Syftet är att introducera ämnet informationsteknologi och samtidigt presentera vad utbildningen kommer innehålla.


Nyheter

Senaste nytt...


2/12  Uppdaterad information om slutkonferensen
 

Sidan om slutkonferensen har uppdaterats med information om tiderna för varje grupps presentationer.


19/11  Uppdaterad information om provpresentationerna
 

Kommunikationsdelens sidor har uppdaterats med information om provpresentationerna.


11/11  Kursschemat uppdaterat
 

Kursschemat har uppdaterats med information om tiderna för HT2.


8/11  Datum för inlämning av hemtentamen i PBL-momentet upplagt
 

Examinationssidan har uppdaterats med information om dödlinjen för hemtentan: kl 20:00 den 13/11 2013.


20/9  Anvisningar om sökplan och -uppföljning upplagda
 

Informationssökningsdelens anvisningar har nu uppdaterats.


19/9  Aktiviteterna för kommunikationsmomentet uppdaterade
 

Kommunikationsdelens aktiviteter har nu uppdaterats.


23/8  Detaljschemat för kommunikationsmomentet upplagt
 

Detaljschemat för kommunikationsdelen är nu upplagt.


23/8  PBL-information flyttad
 

Vinjetterna och den övriga information från TTIT03 har nu flyttats in till TDDD39 och nås nu via den här kursens sidor.


9/8  Ny kursomgång!
 

Kursens webbsidor uppdateras för närvarande med nytt innehåll inför kursomgången HT13.Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2013-08-09