Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Schema


Kursschemat för HT2 2016

Observera att lokalen KYPC i Key-huset kommer att användas för informationssökningslaborationerna.

Viktiga inlämningar och tider

PDF, ics

Inlämningarna av projektrapporten sker via LISAM, enligt följande:

  • Version 1 lämnas in för granskning av projekthandledarna
  • Version 2 lämnas in för granskning av kommunikationslärarna och bibliotekspersonalen efter att projekthandledarna godkänt rapporten. Inför inlämning 2 ska projekthandledarna ha gett sitt godkännande av innehållet i rapporten.
  • Version 3 slutgranskas av bibliotekspersonalen och kommunikationslärarna.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2016-11-24