Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Schema


Kursschemat för HT1 2017

Notera att schemat inkluderar alla basgruppstillfällen under terminen, även om basgruppsarbetet inkluderar arbete med alla kurser.

För detaljerat schema för första perioden, se PBL-schemat.

Viktiga inlämningar och tider

  • Version 0.1 av projektrapporten ska lämnat in till era projekthandledare senast den 13 oktober.
  • Version 1 av projektrapporten ska lämnas in till era projekthandledare senast den 13 november.
  • Version 2 av projektrapporten ska lämnas in till era projekthandledare, kommunikationslärarna och bibliotekspersonalen senast den 27 november.
  • Version 3 av projektrapporten ska lämnas in till era kommunikationslärare och bibliotekspersonalen senast den 8 december.
  • Slutkonferensen där projekten presenteras blir den 12 december.

Inlämningarna av version 1, 2, och 3 av projektrapporten sker via LISAM, enligt följande:

  • Version 1 lämnas in för granskning av projekthandledarna
  • Version 2 lämnas in för granskning av kommunikationslärarna och bibliotekspersonalen efter att projekthandledarna godkänt rapporten. Inför inlämning 2 ska projekthandledarna ha gett sitt godkännande av innehållet i rapporten.
  • Version 3 slutgranskas av bibliotekspersonalen och kommunikationslärarna.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2017-12-01