Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Schema


Kursschemat för HT1 och HT2 2015

Observera att lokalen TBUS kommer att användas för informationssökningslaborationerna.

Detaljschemat för kommunikationsmomentet

Viktiga inlämningar och tider

PDF, ics

Inlämningarna av projektrapporten sker via LISAM, enligt följande:

  • Version 1 lämnas in för granskning av projekthandledarna
  • Version 2 lämnas in för granskning av kommunikationslärarna och bibliotekspersonalen efter att projekthandledarna godkänt rapporten. Inför inlämning 2 ska projekthandledarna ha gett sitt godkännande av innehållet i rapporten.
  • Version 3 slutgranskas av bibliotekspersonalen och kommunikationslärarna.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2015-11-03