Göm menyn

Vinjetter

Exakt när varje vinjett behandlas kan variera mellan basgrupperna. För varje vinjett anges här när dess innehåll behandlas på föreläsning eller laboration.

Informationsteknologi i samhället

Första vinjetten i Nolle-P

Labba: Att labba på en programmeringskurs

Inför första laborationstillfället

Infosök: Vem ska man tro på?

Inför laboration i informationssökning

Muntlig: Konsulter slutrapporterar ett projekt

Inför föreläsningen om muntlig framställning

Skriftlig: Doktorand skriver kompendium

Inför föreläsningen i skriftlig framställning

Skorna: Att arbeta i grupp

I samband med föreläsningar i gruppsykologi

Cirklar: PBL-metoden

I samband med föreläsning om lärande


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2014-09-02