Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Laborationer

Viktigt: Laborationsanmälan

Ni kommer att behöva registrera er i tre olika "aktiviteter":

  • Först (genom att klicka här) ska varje student individuellt registrera sig i en av de fyra grupperna A,B,C eller D.
  • Efter (genom att klicka här) ska ni välja en partner för de tre första labbarna. Varje par ska registrera sig i en av de fyra grupperna (också A,B,C eller D men den behöver inte vara samma grupp som i förra aktiviteten)
  • Sist (genom att klicka här) ska ni välja en (möjligtvis ny) partner. Varje par ska registrera sig i en av grupperna A,B,C eller D (igen, nya gruppen behöver inte vara samma grupp som i de två första aktiviteterna)
Ni måste registrera er innan den 15 September för de två första aktiviteterna. Ni kan vänta lite med att registrera er för den sista aktiviteten "HT2 labbar, projektet", dock ni måste göra det innan 10 November.

Laborationsinstruktioner

Eftersom laborationerna behöver förberedas är det lämpligt ni skriver ut var sitt exemplar ni kan studera i lugn och ro. Ta med instruktionerna med genomtänkta lösningsidéer till varje laboration. (Om du tycker det är behändigare och alltid har tillgång till en dator kan du naturligtvis läsa instruktionerna direkt på skärmen.)

Redovisning och hjälp

De laborationsmoment som ska redovisas (se instruktionerna) visar du för din assistent under labtid. Om din assistent godkännar den, kan du lämna in den per mail till honom/henne. Du kommer att få besked om det är godkänt eller om det behöver kompletteras. Har du frågor utanför labtid, se Personal-sidan hur du kan kontakta oss.

Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2013-09-17