Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Examination


Först, måste ni klara STONE (deadline: 10 September kl 23:59). innan ni kan fortsätta med de övriga examinationsmoment.

Ni behöver klar alla moment för att få ett slutbetyg. I kursen ingår följande examinationsmoment:

  • LAB1 - laborationer i period 1 och 2 (U,G) - 3hp: Grupper av 2 (ibland 1). Individuell examination.
  • UPG3 - Projektuppgift i period 2 (U,3,4,5) - 2hp: Grupper av 2 (ibland 1). Individuell examination.
  • DAT1 - Datortentamen vid kursslut (U,3,4,5) - 1hp. Individuellt.
  • BAS1 - Basgruppsarbete - 2hp

Hemtenta (klicka här för att hämta upp hemtentan): utlämnas Onsdag 10/12/2014 kl 08:00, inlämnas senast Torsdag 11/12/2014 kl 09:00: Hemtentorna kommer att lämnas in via urkund (anti-plagiatsystem). De måste mailas in. Instruktioner kommer att finnas på tentan. Igen, att hätma information är OK men att kopiera text är FÖRBJUDET.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2014-12-10