Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Examination


Först, måste ni klara STONE (deadline: 10 September kl 23:59). innan ni kan fortsätta med de övriga examinationsmoment.

Ni behöver klar alla moment för att få ett slutbetyg. I kursen ingår följande examinationsmoment:

  • LAB1 - laborationer i period 1 och 2 (U,G) - 3hp: Grupper av 2 (ibland 1). Individuell examination.
  • UPG3 - Projektuppgift i period 2 (U,3,4,5) - 2hp: Grupper av 2 (ibland 1). Individuell examination.
  • DAT1 - Datortentamen vid kursslut (U,3,4,5) - 1hp. Individuellt.
  • BAS1 - Basgruppsarbete - 2hp

Hemtenta (klicka här för att hämta upp hemtentan): utlämnas Onsdag 10/12/2014 kl 08:00, inlämnas senast Torsdag 11/12/2014 kl 09:00: Hemtentorna kommer att lämnas in via urkund (anti-plagiatsystem). De måste mailas in. Instruktioner kommer att finnas på tentan. Igen, att hätma information är OK men att kopiera text är FÖRBJUDET.

Förberedelsematerial Materialet nedan är avsett att förbereda er inför examinationsmomenten.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2015-04-07