Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Examination


Först, måste ni klara STONE (deadline: 27 September kl 17:00).

I kursen ingår följande examinationsmoment:

  • UPG1 - Duggor - 2hp
    Omfattar 1:a periodens laborationer och en hemtenta i slutet av kursen.
  • UPG2 - Projekt - 4hp
    Omfattar 2:a periodens laborationer och ett programmeringsprojekt.
  • BAS1 - Basgruppsarbete - 2hp

Brevet: Deadline är Fredag 18/10/2013 kl 17:00: Hemtentans första fråga kommer i år att delas i två delar med 5 poäng vardera. Den första delen kommer att beröra koncept från HT1. Den som genomför och blir godkänd på extrauppgiften nedan får automatiskt full pott (5p) på första uppgiften på hemtentan. Om man är väldigt nära godkänt kan man få "följdfrågor", i övrigt inga kompletteringar. Uppgiften: Sammanfatta vad som tagits upp i kursen under HT1 i form av ett brev.
Målet är att förklara på ett översiktligt men fortfarande förståeligt sätt för en sjuk kompis som missat första delen av kursen, så att han kan hänga med under HT2. Förtydliga gärna med bilder/illustrationer osv. Inga hårda begränsningar på textmängd, men sikta på 2 sidor plus ev bilder. Skicka brevet med epost till Ahmed.

Hemtenta(klicka här för att hämta upp hemtentan ): utlämnas Torsdag 19/12/2013 kl 08:00, inlämnas senast Fredag 20/12/2013 kl 09:00: Hemtentorna kommer att lämnas in via urkund (anti-pagiatsystem). De måste mails in. Instruktioner kommer att finnas på tentan. Igen, att hätma information är OK men att kopiera text är FÖRBJUDET.

Förberedelsematerial Materialet nedan är avsett att förbereda er inför examinationsmomenten.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2013-12-19