Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Kontakta


Examinator

Ahmed Rezine

Kursadministratör

Åsa Kärrman

Övriga lärare

Andreas Runfalk, e-post andru411@student.liu.se
Anton Amlinger
Hannah Börjesson
Henrik Laurentz, e-post henla728@student.liu.se

Studierektor

Tommy Färnqvist


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2010-07-24