Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Utdelat material

Tidsplan HT 2014

För att hjälpa dig med att planera din tid har vi lagt en ungefärlig tidsplan här. Informationen i detta dokument kommer att ändras och behöver inte vara exakt. Den ges endast för indikations skull. Använd alltid den schema för att hitta den aktuella tidtabell.

Vinjetter

Period 1 Utdelat material
1: Syntaxen versus semantik pdf
2: Att dela upp pdf
3: Aritmetiska uttryck pdf
4: Tåget Lämnas ut
5: Rekursion pdf
Period 2 Utdelat material
1: Att vara och att ha pdf
2: Same same but different pdf
3: Felsökning och felhantering pdf
4: Mer av det samma pdf

Föreläsningsmaterial

Här kommer föreläsningsanteckningar och utdelat material att läggas upp. Planen är preliminärt (som vanligt, använd den schema för den aktuella tidtabellen)

Föreläsningar Innehåll Utdelat material
08/28 kl:13-15 Kurs information, programmering, kompilering, syntax och semantik 1-intro.pdf eller handouts-1-intro.pdf, 1-intro-kod.zip
09/02 kl:13-15 utmatning (output), variabler och (primitiva) typer, deklaration (declaration) och tilldelning (assignment), konvertering (conversion)2-variabler.pdf eller handouts-2-variabler.pdf, 2-variabler-kod.zip
09/02 kl:15-17 strängar (strings), API:et, interaktiva program, if then else 3-interktiv.pdf eller handouts-3-interaktiv.pdf, 3-interaktiv-kod.zipf
09/03 kl:10-12 if-then-else, slingor (loops), switch 4-floedet.pdf eller handouts-4-floedet.pdf, 4-floedet-kod.zip
09/09 kl:13-15 arrayer (arrays), metoder (methods), räckvidd (scope)5-metoder.pdf eller handouts-5-metoder.pdf, 5-metoder-kod.zipf
09/16 kl:13-15 eclipse, felsökning, felhantering 6-felsoekning.pdf eller handouts-6-felsoekning.pdf, 6-felsoekning-kod.zip
09/23 kl:13-15 abstrakta datatyper (abstract datatypes): köer (queues), stapeln (stacks) 7-adt.pdf eller handouts-7-adt.pdf, 7-adt-kod.zip
09/30 kl:13-15 ett litet spel 8-repet.pdf eller handouts-8-repet.pdf, FourInARow.java
10/14 kl:13-15 Klasser och objekt (classes and objects), instantiering (instantiation) 9-objekt.pdf eller handouts-9-objekt.pdf, kod-9-objekt.zip
11/05 klass diagram (class diagrams), inkapsling (encapsulation), arv (inheritance), polymorphism, åtkomst (visibility)
11/05 överlagring (overloading), åsidosättning (overriding), gränssnitt (interfaces), uppräkning (enumerations), hierarkier (hierarchies)
11/12 paket och kollektioner (packages and collections), generics
11/19 iteratorer, hashing, undantag och felhantering (exceptions)
11/26 kloning (cloning)
12/03 testning,

Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2014-10-15