Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Utdelat material

Tidsplan HT 2013

Du kan hitta en (mycket) ungefärlig tidsplan här. Informationen i detta dokument kommer att ändras och behöver inte vara exakt. Den ges endast för indikations skull. Använd alltid den schema för att hitta den aktuella tidtabell.

Vinjetter

Period 1 Utdelat material
1: Grammatik pdf
2: Söndra och härska pdf
3: Aritmetiska uttryck pdf
4: Tåget Lämnas ut
5: Rekursion pdf
Period 2 Utdelat material
1: Arv och inkapsling pdf
2: Kollektioner pdf
3: Felhantering pdf
4: Hierarkier pdf
5: Party (frivillig) pdf

Föreläsningsmaterial

Här kommer föreläsningsanteckningar och utdelat material att läggas upp. Planen är preliminärt (som vanligt, använd den schema för den aktuella tidtabellen)

Föreläsningar Innehåll Utdelat material
08/29 kl:13-15 Kurs information, programmering, kompilering, syntax och semantik 1-intro.pdf handouts-1-intro.pdf
09/03 kl:13-15 utmatning (output), variabler och (primitiva) typer, deklaration (declaration) och tilldelning (assignment), konvertering (conversion)2-variabler.pdf handouts-2-variabler.pdf
09/03 kl:15-17 strängar (strings), API:et, interaktiva program, if then else 3-interaktiv.pdf handouts-3-interaktiv.pdf
09/04 kl:10-12 slingor (loops), switch, arrayer (arrays), kommentarer 4-slingor.pdf handouts-4-slingor.pdf
09/11 kl:10-12 metoder (methods), räckvidd (scope), eclipse 5-metoder.pdf handouts-5-metoder.pdf
09/17 kl:13-15 felsökning, felhantering, ett litet spel 6-felsoekning.pdf handouts-6-felsoekning.pdf
09/24 kl:13-15 abstrakta datatyper (abstract datatypes): köer (queues), stapeln (stacks) 7-adt.pdf handouts-7-adt.pdf
10/01 kl:13-15 att beräkna med stapeln, förberedda lab 3 8-repet.pdf handouts-8-repet.pdf
10/15 Klasser och objekt (classes and objects), instantiering (instantiation) 9-objekt.pdf handouts-9-objekt.pdf
11/05 klass diagram (class diagrams), inkapsling (encapsulation), arv (inheritance), polymorphism, åtkomst (visibility) 10-arv-inkapsling.pdf handouts-10-arv-inkapsling.pdf
11/05 överlagring (overloading), åsidosättning (overriding), gränssnitt (interfaces), uppräkning (enumerations), hierarkier (hierarchies) 11-hierarkier.pdf handouts-11-hierarkier.pdf
11/12 paket och kollektioner (packages and collections), generics 12-kollektioner.pdf handouts-12-kollektioner.pdf
11/19 iteratorer, hashing, undantag och felhantering (exceptions)13-iterator-undantag.pdf handouts-13-iterator-undantag.pdf
11/26 kloning (cloning) 14-kloning.pdf handouts-14-kloning.pdf
12/03 testning, 15-testning.pdf handouts-15-testning.pdf

Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2013-12-17