Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Utdelat material

Tidsplan HT 2014

För att hjälpa dig med att planera din tid har vi lagt en ungefärlig tidsplan här. Informationen i detta dokument kommer att ändras och behöver inte vara exakt. Den ges endast för indikations skull. Använd alltid den schema för att hitta den aktuella tidtabell.

Vinjetter

Period 1 Utdelat material
1: Syntaxen versus semantik pdf
2: Att dela upp pdf
3: Aritmetiska uttryck pdf
4: Tåget Lämnas ut
5: Rekursion pdf
Period 2 Utdelat material
1: Att vara och att ha pdf
2: Same same but different pdf
3: Felsökning och felhantering pdf
4: Mer av det samma pdf
5: Party (frivillig) pdf

Föreläsningsmaterial

Här kommer föreläsningsanteckningar och utdelat material att läggas upp. Planen är preliminärt (som vanligt, använd den schema för den aktuella tidtabellen)

Föreläsningar Innehåll Utdelat material
08/27 Kurs information, programmering, kompilering, syntax och semantik 1-intro.pdf eller handouts-1-intro.pdf, 1-intro-kod.zip

Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2015-08-27