Göm menyn

729G41 Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå

Schema


Tidigare fanns kursen under fel kurskod i TimeEdit, men nu finns den under 729G41.

Schema finns här i Timeedit

Vid seminarierna väljs lokal för de olika grupperna enligt följande algoritm: Grupp 1 tar den med det lägsta lokalnumret, grupp 2 med det näst lägsta osv.

 


Sidansvarig: Nils Dahlbäck
Senast uppdaterad: 2014-03-31