Göm menyn

729G41 Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå

Alla meddelanden12/6  Kompletteringstillfällen
 

Ett första inlämningstillfälle för kompletteringar är satt till 18/6 08:00. Ett andra tillfälle erbjuds till den 18/8.


12/6  Betyg och återkoppling
 

Betyg för de godkända är inom kort inrapporterade och återkoppling på respektive rapport skickas inom ett par dagar ut från respektive seminarieledare.


27/5  Avslutningsföreläsningen
 

Bilderna från avslutningsföreläsningen finns nu i menyn till vänster


7/5  Seminarium 5
 

Gruppindelning inför och information om seminarium 5 finns nu i menyn till vänster.


29/4  Korrigering av fel i tid för inlämning av reflektionsrapporten
 

Texten på sidan Examination om när reflektionsrapporten skall vara inlämnad första gången var felaktig. Den är nu korrigerad. Första versionen skall vara inlämnad onsdagen 14/5 kl 15.00. Skickas till seminarieledare och kommentatorer.


16/4  Reflektionsrapporten
 

Information om reflektionsrapporten finns nu via menyn till vänster. Mer information kommer eventuellt senare.


25/3  Schemat nu korrekt
 

Schemat finns nu under korrekt kurskod (729G41) i TimeEdit


17/3  Ändrat schema
 

Schemat för sista delen av kursen är ändrat. Seminariet den 13 maj är struket så att ni slipper planera detta seminarium under KVIT. Det sista seminariet blir istället 20 maj, och den avslutande föresläsningen den 27 maj. Det nya schemat finns i TimeEdit under kurskod 729G31 (obs felaktig kurskod).


11/3  Planerade schemaändringar
 

För att undvika en kollision med KVIT, och tvinga er att skriva examinationsuppgifter samtidigt som KVIT, har vi begärt att stryka undervisningen tisdag 13 maj, och istället flytta fram det seminariet och den avslutande föreläsningen en vecka vardera. Besked om nya tider och lokaler kommer upp här så snart vi fått dem från schemaläggarna.


11/3  Fel kurskod i TimeEdit
 

Kursen har fått fel kurskod i TimeEdit. Den finns under den gamla kursens kod 729G31 istället.


11/3  Nya kurshemsidor
 

Kursens hemsidor redigeras just nu. De väntas vara klara senare i denna vecka, senast fredag 14/3.Sidansvarig: Nils Dahlbäck
Senast uppdaterad: 2011-11-30