Hide menu

Earlier Master Thesis Supervision

Kottamasu, V.L.Phanikumar. (2012). User interaction of one-dimensional panoramic images for iPod Touch. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Computer Science. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-86551

Glansberg, Sven. (2012). Presentation av reservdelskatalog med modellbaserat konstruktionsunderlag: En fallstudie av Saabs konceptutveckling för teknikinformation till stridsflygplanet Gripen NG [Presentation of Illustrated Parts Catalog with Model-based Design Data: A Case Study of Saab's Concept Development of Technical Communication for the Fighter Aircraft Gripen NG]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Media Technology. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78701

Johansson, Regina. (2011). Surf the roads?: An interview study aiming to investigate truck driver’s needs for a web browser in the truck cab. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-69514

Nordvall, Mathias. (2011). Sightlence: Haptics for Computer Games. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.

Ronestjärna, Jonathan. (2011). Presentation av underhållsföreskrifter med modellbaserat konstruktionsunderlag [Presentation of Maintenence Instructions based on Model Based Design Data]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Computer Engineering. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-69295

Hedström, Anton & Ragnarsson, Patrik. (2011). Lara – en skattjakt med mobil datorförstärkt verklighet [Lara – An Mobile Augmented Reality Treasure Hunt]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Computer Engineering.

Bandelin, Jakob. (2010). Avatar Body Language: Supporting Emotive Communication in Virtual Environments. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive science. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-57541

Rådström, Sofia. (2010). HCI Design Patterns for In-Store Touch Screen Terminals. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Computer Science. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-54958

Hallin, Johan. (2009). Design av en intelligent programguide i skalbar vektorgrafik för Internetbaserad högupplöst TV [Design of an Intelligent Programme Guide in Scalable Vector Graphics for Internet-based High Definition TV]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Computer Science. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-19528

Manker, Jon. (2009). Proaktivitet, ansvarstydlighet, tidstolerans [Proactivity, Clarity of Responsibility, Time Tolerance]. Södertörns högskola, School of Communication, Media and IT. Subject: Media Technology.

Svensson, Martin. (2007). Oerfaren användare användbar? [Inexperienced user usable?]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.

Maijala, Markus & Nygard, Stefan. (2007). Stenåldersslingan: Ett mobilt spel för upplevelser vid naturbesök [The Stone Age Trail: A Mobile Outdoors Computer Game for Nature Experience]. School of Communication, Technology and Design, Södertörns högskola. Subject: Media Technology.

Eriksson, Olle & Hövik, Annika. (2007). Spel med rätt att övertyga: En heuristisk utvärdering av övertygande pervasive mobilspel [Pervasive Game That Persuade: A Heuristic Evaluation of a Persuasive Pervasive Mobile Game]. School of Communication, Technology and Design, Södertörns högskola. Subject: Media Technology.

Johansson, Ellinor. (2007). "Han tänkte annat än jag och den här gången tänkte han ju bra": En fallstudie av ett planeringsverktyg i hemtjänsten ["He thought something different from me and this time he thought well": A Case Study of a Planning Tool in Home-Help Service]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.

Skula, Ann-Sofi. (2007). Att skapa gränssnittsriktlinjer från ett företags varumärke och existerande produktportfölj [Creating User Interface Guidelines Based on Brand and Existing Portfolio of Products]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.

Larsen-Carter, Hanna. (2006). Kunden i fokus och systemet i periferin - design av bärbara säljsystem [The Customer in Focus and the System in the Periphery]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.

Johansson, Maria. (2006). Gestaltningstekniker i interaktionsdesign: En fråga om syfte och publik [Means for Expression in Interaction Design. A Question of Purpose and Audience]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:23421

Olovsson, Peter. (2006). Att motverka fragmentering av arbete vid design av informations- och kommunikationsteknik - en fallstudie av IT i sjukvården. [Counteracting Fragmentation of Work in Design of Information and Communication Technology - A Case Study of IT in Healthcare]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:21832

Norre, Frida. (2006). VAD och HUR - Metoder för identifiering av användarbehov i datalagerprojekt [What and How - Methods for Identifying User Needs in Data Warehouse Projects]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.

Anggreeni, Irene. (2006). Prototyping Tools for the Early Stages of Web Design. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Computer Science. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:21839.

Zhang, Keijing. (2006). The Digital Design Diary: Managing Design Rationale of Heterogeneous Media in a Multimedia Collage. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Computer Science.

Rutgersson, Sara. (2005). Interface Design for Users with Deafblindness. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.

Pettersson, Karin (2005). Att få en syn på datalagret: Visualisering som stöd för analytikers datalagerarbete [Getting a View of the Data Warehouse: Supporting Analysts Through Data Warehouse Visualization]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:20425.

Selin, Jonina. (2005). "A Picture Must be a Picture!" A Study of Accessibility on Intranets for People with Dyslexia. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.

Humberto Lozano Angulo, Paulo. (2005). An Experiment on the Impact of Culture on the User Interface Development. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Computer Science.

Song, Yuanyuan. (2004). Game design for Multiple Device Platforms. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Computer Science.

Ernfridsson, Patrik. (2003). Äldre och teknik: Fyra porträtt som grund för IT-design [Elderly and Technology: Four Portraits as Basis for IT-Design]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:19297.

Wallqvist, Elin. (2003). Distribuerad kognition och hemsjukvård: behov med avseende på informationshantering [Distributed Cognition and Home Healthcare: Needs Regarding Information Handling]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:18844.

Edvardsson, Alexander & Lundin, Johan. (2003). Fotboll med Internet som spelplan - en metod för att skapa designmönster för ett digitalt medium [Football on the Internet - A Method for Creating Design Patterns for a Digital Medium]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Informatics.

Rimbark, Magnus. (2002). Do's and Dont's in Applications for Co-surfing News. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:18560.

Andersson, Fredrik. (2002). Genrer som stöd vid design av IT-artefakter: Reflektioner på ett designfall [Genres as Support in Design of IT-Artifacts: Reflection on a Design Case]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:19121.

Lidman, Linda. (2002). Kvalitet-i-Bruk för Beslutstödssystem inom Thoraxkirurgi [Defending Clinician Values: Quality-in-Use of Decision Support Systems for Thoracic Surgery]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:18603.

Sköld, Peter. (2002). Att vara där: designaspekter av ett VR-system för användning i en arkitektpraktik. [Being there: design aspects of a VR-system for architects]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:18657.

Blomquist, Åsa. (2001). Design för Richard och Per: en undersökning om hur måldriven design fungerar i ett verkligt projekt [Design for Richard and Per: An Investigation of How Goal-Directed Design Works in a Real Project]. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.

Karlsson, Tobias. (2000). Vilka är de kontextuella faktorer som påverkar utformningen av en mobil applikation för operatörer av varuautomater? [Which Contextual Factors Affect the Development of a Mobile Application for Operators of Vending Machines?] Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.

Ryman, Anders. (2000). How to Get Personas to Conform - A Case Study of Design Method Compatibility. Linköping University, Department of Computer and Information Science. Subject: Cognitive Science.


Page responsible: Mattias Arvola
Last updated: 2015-04-27