Göm menyn

732G34 Statistisk analys av komplexa data

HT 2017


Välkomna till kursen Statistisk analys av komplexa data! Se fliken "kursinformation" för information om de olika delmomenten, föreläsningsanteckningar, labbar osv.