Hide menu

FriendlyReader - prototyper

Webbtjänsten (friendlyreader.se)

En målgruppsfokuserad design av den gamla webbtjänsten.

Automatisk PDF-annoterare

Rutan nedan låter dig interagera med olika funktioner inom FriendlyReader. Under de olika flikarna finns olika sätt att skicka innehåll till FriendlyReader. Under fliken URL kan du ange en web-adress, Fil låter dig ladda upp en pdf-fil för automatisk annotering och i Textfält kan du skriva in, eller klistra in, text som ska analyseras. Innehållet som skickas kommer att analyseras och sammanfattas automatiskt. Längst ner i rutan visas nyckelord som har identifierats i texten. Öppna öppnar innehållet i en ny flik i form av en sammanfattning (för PDF-filer öppnas en flik med pdf:en annoterad/gulmarkerad där viktig information finns). Knappen Lyssna låter dig lyssna på sammanfattningen. Översätt översätter texten från engelska till svenska.
OBS:
PDF-stödet är under utveckling och stöder inte alla format. Det är möjligt att du får ett felmeddelande som säger att PDF-filen inte är kompatibel. Kontakta gärna oss om det är en specifik fil du vill kunna köra så ska vi göra vad vi kan för att utöka stödet.

Nedladdningsbart program (Länk)

Instruktioner:
Det nedladdningsbara programmet kräver att Java är installerat.
Windows: Packa upp zip-filen och dubbelklicka på FriendlyReader20121029.jar.
Mac: Ctrl-klicka på FriendlyReader20121029.jar och välj öppna.
Unix: sh start-unix.sh i terminalen.
Om varningsmeddelanden visas, välj kör.

API till friendlyreader

Man kan bädda in friendlyreader i sina egna tillämpningar genom att använda url:en http://www.ida.liu.se/projects/friendlyreader/api/sum. De olika parametrarna förklaras i en kortfattad beskrivning, på engelska.

Projektet finansieras av Post- och Telestyrelsen (PTS) och Santa Anna IT Research Institute AB (numera SICS East Swedish ICT).

Projektledare: Arne Jönsson

Page responsible: FriendlyReader
Last updated: 2020-12-03