Hide menu

e-government :Det offentliga samhället online – 24-timmarsmyndigheter i teori och praktik

FDA200, 2006VT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division EIS
Owner Vivian Vimarlund

  Log in  
Course plan

No of lectures

Kursen belyser framväxten av och utvecklingsmöjligheterna för e-government ur följande perspektiv:
• Myndighetsperspektiv, medborgarperspektiv, samhällsperspektiv
• Rationalisering av handläggningsprocesser, inklusive "kundens" medverkan i dessa. Integritet, beslutsstöd, säkerhet, mm.
• E-tjänster, e-demokrati och e-government – samband mellan e-government, samhällsorganisation och myndighetstradition
• IT-baserade verktyg för medborgarkontakt: intelligenta sökmotorer, interaktiva guider, tal-baserade upplysningatjänster, bloggar, wikis, syndikering med RSS, etc.
• IT organisation, mål och målgrupper – etablering av nya marknadskanaler: paralleller och lärdomar från kommersiell webbhandel
• Modeller för bedömning av e-governmentsatsningar

Recommended for

Forskarstuderande med intresse för e-government

The course was last given

Ny kurs

Goals

Kursen bygger på aktiv medverkan från deltagarna

e-government och 24-timmarsmyndigheter är ett praktiskt aktuellt och angeläget tema, men utan samlad teorigrund. Kursen strävar efter att bidra med fruktbara teoretiska perspektiv och tekniska visioner till nytta för forskning och praktik.

Det förutsätter välplanerade litteraturstudier, reflexioner och deltagande i seminarier och föreläsningar

Eget projektarbete avrapporteras i form av artikel. Det är en fördel om detta arbete kan utgå från och bearbeta erfarenheter av pågående forskningsprojekt. En avsikt är att den producerade artikeln skall komma att visa på sådan kvalitet att den kan publiceras.

Prerequisites

Inga

Organization

Kursen består av ett antal diskussionsseminarier samt tillfälle för diskusson av artikel.

Inför varje diskussionseminarie skall deltagarna ha läst viss gemensam litteratur, gjort egna fördjupningar utifrån föreslagen litteraturlista samt sökt kompletterande litteratur och gjort vissa egna fördjupningsstudier. Avsikten är dels att göra en rejäl fördjupning i existerande litteratur om e-government, dels att ha en nära koppling till praktiken.

Contents

Literature

Meddelas senare

Lecturers

Vivian Vimarlund, Alf Westelius, Sture Hägglund, Nils-Göran Olve , inbjudna föreläsare.

Examiner

Vivian Vimarlund/ Alf Westelius

Examination

Litteraturstudier
Seminarier
Eget projektarbete avrapporteras i form av artikel

Credit

5 poäng

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03