Hide menu

IT och management klassiker

FDA196, 2006VT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division EIS
Owner Fredrik Nilsson
Homepage N/A

  Log in  
Course plan

No of lectures

10 stycken á 4-5 timmar.

Recommended for

Alla doktorander med ett intresse för att fördjupa sina kunskaper inom området IT och management.

The course was last given

Ny kurs.

Goals

Efter genomgången kurs skall doktoranden ha en god översikt över litteraturen inom området IT och management. Fokus kommer att ligga på verk som bedömts vara banbrytande i något avseende. Men också moderna ”klassiker” kommer att behandlas.

Prerequisites

Inga

Organization

Kursen kommer att bedrivas i form av 10 stycken litteraturseminarier. Inför varje tillfälle delas doktoranderna in i grupper om 2-3 stycken. Varje grupp läser ett verk (eller flera artiklar) och presenterar sedan sina reflektioner och sin analys för den övriga gruppen. En senior forskare (exvis Thomas Falk eller Vivian Vimarlund) från EIS leder diskussionen vars tema bestäms i god tid innan seminariet.

Contents

Kursen kommer att innehålla flera olika teman. Exempel på några tänkbara teman är (1) Tekniska förändringar och ekonomisk utveckling, (2) IT som företagsstrategisk resurs, och (3) Kunskap, nya organisationsformer och arbetssätt.

Literature

Litteratur kommer att hämtas från både områdena IT och management. Naturligtvis kommer även litteratur som försöker kombinera dessa områden att ingå. I övrigt, se rubriken ”Mål”.

Lecturers

19 april. Därefter ett tillfälle per månad. Preliminärt: 23 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 13 december. Därtill kommer två ytterligare tillfällen under 2007.

Examiner

Kursen kommer att involvera flertalet seniorer vid EIS.

Examination

Löpande examination i form av muntlig redovisning och inlämnat ”paper” till varje tillfälle.

Credit

5 points

Comments

Det här är en kurs som vi tror kommer att intressera många doktorander på hela IDA.


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03