Hide menu

Avhandlingsseminarier

FDA026, 2006VT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division ISM
Owner Karin Axelsson

  Log in  
Course plan

No of lectures

20 h

Recommended for

Kursen vänder sig till forskarstuderande som arbetar med sin lic- eller doktorsavhandling. För att få delta på kursen behöver kursdeltagare inte ha färdiga avhandlingskapitel, men ett synopsis eller utkast till sin avhandling skall finnas.

The course was last given

HT 2005

Goals

Huvudsyftet med kursen är att deltagarna får delar av sina pågående avhandlingsarbeten (lic- eller doktorsavhandling) granskade av en utsedd opponent samt av övriga deltagare. Ett annat viktigt syfte är att deltagarna får träning i att opponera på andra arbeten.

Prerequisites

Inga.

Organization

Kursen genomförs i seminarieform med presentation, opposition och diskussion.

Contents

Seminariebehandling av utkast till avhandlingsbidrag. Presentation och opposition. Varje bidrag behandlas i ungefär 45 minuter. Kursdeltagare förväntas aktivt delta diskussioner kring struktur och innehåll i avhandlingar.

Literature

Presenteras senare.

Lecturers

Karin Axelsson, Mikael Lind, Ulf Melin, Owen Eriksson, Ulf Seigerroth

Examiner

Karin Axelsson

Examination

Avhandlingsseminarierna hålls i kursform och ger doktorandpoäng beroende på aktivitetsgrad. Opponentroll: Skriftliga oppositioner 1-2 sidor. Respondentroll: Efter seminariet skriver respondenten ett lärpapper, som sammanfattar de viktigaste kommentarerna från seminariet.

Credit

1-3 poäng

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03