Hide menu

Kommunikativ samdesign av verksamheter och IT-system

FDA164, 2005VT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division ISM
Owner Göran Goldkuhl
Homepage http://www.ida.liu.se/~gorgo/fout/KomSam.pdf

  Log in  
Course plan

No of lectures

4 seminarier

Recommended for

Doktorander i informationsssytemutveckling; samt andra intresserade av systemutveckling och IT-användning. Seminarieserien vänder sig till såväl forskarstuderande som disputerade.

The course was last given

HT04

Goals

Denna kurs/seminarieserie syftar till att öka förståelsen för
- samdesign av verksamheter och IT-system; både designprocess och -produkt
- kommunikativa aspekter under samdesignprocessen
- kommunikativa aspekter av IT-användning i verksamhetskontexter

Prerequisites

Inga särskilda; intresse för systemutveckling och IT-användning.

Organization

Seminarieserien genomförs i samverkan mellan IDA/LiU och Internationella handelshögskolan i Jönköping och Högskolan i Borås. Fyra seminarietillfällen förekommer under VT05. Tre genomförs på IHH, Jönköping och ett på Högskolan i Borås. Varje seminarietillfälle kan bestå av både presentationsseminarium och litteraturseminarium. Presentationsseminarium innebär att en (eller flera) deltagare presenterar resultat från pågående forskning med anknytning till seminarietemat. Litteraturseminarium innebär diskussion kring något litteraturstoff som bör har inlästs före seminariet. Deltagarna bör förbereda sitt deltagande på seminarierna genom att läsa och reflektera kring utvald litteratur samt eventuellt författa egna reflektions-PM.

Contents

Kursen/seminarieserien behandlar samdesign av verksamheter och IT-system, dvs hur IT-system och dess omgivande verksamheter kan utgöra kongruenta och samverkande delar. Design avser både process och produkt. Detta innebär ett intresse mot både processen att designa verksamheter och IT-system och resultat av sådan designprocess i form av producerade/förändrade IT-system och verksamheter. Samdesign är försett med ett prefix: Kommunikativ samdesign. Detta innebär ett särskilt intresse för kommunikativa aspekter; såsom samdesign som en kommunikativ process samt kommunikativa aspekter rörande IT-användning i verksamheter. Detta innebär också ett intresse för språk och koordination, även om detta inte uttrycks explicit i seminarierubriken.

Literature

Litteraturbas (valda delar ur) är följande:

Andersen P B (1990) A theory of computer semiotics. Semiotic approaches to construction and assessment of computer systems, Cambridge University Press

Clark H H (1996) Using language, Cambridge University Press, Cambridge

Goldkuhl G (2003) Conversational analysis as a theoretical foundation for language action approaches?, in Proc of 8th Int Working Conference on the Language Action Perspective (LAP2003), Tilburg

Halliday MAK (1994) An introduction to functional grammar, 2nd edition, Arnold, London

Lind M, Goldkuhl G (2002) Questioning two-role models or who bakes the pizza?, in Proc of the 7th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP2001), Delft

Linell P (1998) Approaching dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives, John Benjamins Publ, Amsterdam

Lyons J (1981) Language, meaning and context, Fontana, Bungay

Sacks H (1992) Lectures on conversation, Blackwell, Oxford

Sjöström J, Goldkuhl G (2003) The semiotics of user interfaces – a socio-pragmatic perspective, accepted to the 6th International Workshop on Organisational Semiotics, Reading

Taylor J, Van Every E (2000) The emergent organization. Communication at its site and surface, Lawrence Erlbaum, London

Denna lista kommer med stor sannolikhet att kompletteras med annan litteratur. Dessutom kommer anvisningar att ges vilken del av litteraturen som bör närmare studeras.

Lecturers

Göran Goldkuhl

Examiner

Göran Goldkuhl

Examination

Skrivande av rapporter som seminariebehandlas.

Credit

4p

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03