Hide menu

Utvärderingsteori

FDA190, 2005HT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division VITS
Owner Göran Goldkuhl

  Log in  
Course plan

No of lectures

ca 24

Recommended for

Forskarstuderande intresserade av utvärdering

The course was last given

Ny kurs

Goals

Att öka förståelsen för utvärdering generellt och för utvärdering av IT-system

Prerequisites

Inga särskilda förkunskapkrav

Organization

Föreläsningar
Seminarier

Contents

Utvärderingsteoretiska begrepp, perspektiv och strategier
Utvärdering i relation till vetenskapliga paradigm
(objektivism, interpretativism, konstruktivism, pragmatism)
Utvärdering av IT-system (olika ansatser)
Utvärderingsprocessers förlopp
Metoder och kriterier för utvärdering
Kunskapskällor för utvärdering - datainsamling
Aktörer i utvärderingsprocesser

Literature

Meddelas senare

Lecturers

Göran Goldkuhl
Stefan Cronholm
Owen Eriksson

Examiner

Göran Goldkuhl

Examination

Rapport som seminariebehandlas

Credit

3-5 p

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03