Hide menu

Kvalitativ analys och teoriutveckling

FDA094, 2004HT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division ISM
Owner Göran Goldkuhl
Homepage http://www.ida.liu.se/~gorgo/fout/KATU.pdf

  Log in  
Course plan

No of lectures

Recommended for

Doktorander med intresse för kvalitativa undersöknings- och analysmetoder samt teorikonstruktion.

The course was last given

HT01

Goals

Öka kunskap om kvalitativ analys av empiriska data och hur empirigrundade kategorier och teorier kan genereras. Öka kunskap om teoribegreppet, teoretisering samt beskrivning och grundning av teorier och andra närliggande kunskapsformer.

Prerequisites

Grundläggande kunskaper i kunskapsteori och forskningsmetodik.

Organization

Koncentrerade föreläsningar. Eget arbete med tillämpningsuppgift. Seminarier.

Contents

·Kvalitativt förhållningssätt vid urval, insamling och analys av empiriska data
·Grounded Theory som metodologiskt angreppssätt för kvalitativ analys av olika typer av empiriska data
·Arbetssätt vid Grounded Theory; olika kodningsprinciper som öppen kodning, axial kodning, selektiv kodning; generering av kategorier och teorier.
·Kritik mot GT
·Alternativ till GT: Multi-Grounded Theory (MGT); principer och arbetssätt
·Kunskapsgrundning
·Induktion vs deduktion
·Välgrundad metodutveckling
·Grundningsprocesser
·Argumentativ rationalitet
·Kvalitativ analys i relation till metodforskning
·Teoribegreppet
·Konstruktion av teorier
·Kunskapsmodellering (av kategorier och teorier)

Literature

Strauss A, Corbin J (1998) Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing Grounded Theory, 2nd edition, Sage, Newbury Park
Artiklar

Lecturers

Göran Goldkuhl
Stefan Cronholm

Examiner

Göran Goldkuhl

Examination

Inlämningsuppgift med kvalitativ analys av empiriska data. Redovisning på seminarium.

Credit

5p

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03