Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Alla meddelanden21/5‑2017  Förtydliganden om ISRN nummer
 

Jag pratade med vår administratör Sara Hjärne och för att förenkla processen för att få ISRN nummer så behöver administratören: allas namn och personnummer, gruppvis. Titel på svenska och engelska. Examinator och handledare. Använd följande word-fil som ska användas för att fylla i den info som behövs. Den filen ska ni skicka till mig så skickar jag den vidare till Sara.

Sedan lägger Sara in allt i WexUpp.

Efter det är det bara att följa IDAs instruktioner för publicering av rapport.
Notera här att hela gruppen ska fylla i blanketten för publiceringsgodkännande. Där alla ska skriva under. EN publiceringsgoddkännande för hela gruppen
Ämnesområdet för rapporten är "LIU-IDA/LITH-EX-G--åå/xxx--SE, ämnesområde "Datavetenskap vid LiTH 15 hp examensarbete, grundnivå" (in English: Computer and information science at the Institute of Technology at Linköping University, 15 hp)" (steg 4 i IDAs instruktioner för publicering av rapport)


15/5‑2017  diverse viktig infromation
 

Adobe Connect
Om ni ska ha en presentation imorgon se till att Adobe Connect fungerar innan oppositionen! så att ni inte tar tid från era oppositioner till att installera det imorgon. ALLA ska göra det oavsett om man har studenter på distans eller inte. Ni kommer att köra igenom era presentationer via era egna datorer.

Auskultation

 • Auskultation innebär att närvara på 2 slutliga redovisningar som handlar om ett annat kandidatarbete än det egna och det som studenten opponerat på. Med andra ord 2 andra oppositioner och 2 presentationer av andra projekt.
 • Under varje oppositionspass som är på 45 minuter så finns det 3 rapporter som ska opponeras på. Är man med under hela tiden så får man räkna en rapport som auskultation (den rapport som man inte opponerat på och som inte är den egna). Därför behöver man närvara på ytterligare ett 45-minuters oppositionspass och då räcker det att närvara på opposition av en annan rapport (som inte är den egna rapporten eller den rapport man själv har opponerat på). Totalt kommer man att närvara på 4 oppositioner: Sin egen rapport, Den rapport man opponerar på, 2 helt andra rapporter.
 • Under presentationen så ska man närvara på 2 presentationer som inte är den egna rapporten eller den rapportman opponerat på.
 • Det kommer att finnas en närvarolista på plats så se till att ni skriver upp er på den om ni vill räkna en opposition som auskultation.

Individuella erfarenhetssammanfattningen
Jag har på scrummöten sagt att den ska lämnas in tillsammans med rapporten den 12/5 och har upptäckt att den info fanns inte med på kurssidan. För de som inte har lämnat in den så ska den lämnas in senast den 26/5.
Bra jobbat för er som redan har lämnat in den! Vi kommer att gå igenom den inlämnade versionen och återkoppla på den tillsammans med rapporten så ni ligger steget före. Notera att även den delen ska vara klart och godkänd innan man få poängen för kursen.


10/5‑2017  Resultat och marknadsplaner
 

Teknisk beskrivning i resultat
När det gäller den tekniska beskrivning av erat projekt gäller det att ni redovisar era system kortfattat men i detalj så att läsaren ser att ni verkligen har byggt ett system och kan se hur era specifika delar ser ut. Hur mycket ni skriver är upp till er men tänk på att den större delen av systembeskrvningen i resutlatkapitelet ska handla om design/UX då era frågeställnignar alla är om UX/Design och inte tekniska dimmensioner.

Hur Flask, JQUery, Bootstrap, SQL, etc. fungerar och vad det är ska ni inte förklara i rapporten, bara redovisa vad ni använder. Det ni ska visa i detalj är det som är relaterat till era projekt: vilka särskildla Fals-moduler ni använder, varför och hur de fungarar och varför de behövs osv… De ni skriver för är andra som redan vet vad ett mikroramverk för webben är och så redovisa mer hur ni användeer det.

Eftersom ingen i år har en tekniskt frågeställning så ska ni i huvudsak redovisa era system tekniskt för att bevisa att ni verkligen har byggt ett system med detaljer som gör att läsaren kan se det fulla systemet men sikta gärna på att 80% är Funktion/UX/Designfokus och 20% teknike redovisning i systembeskrvningen i Resultatkapitlet.

Marknadsplaner
Daniel råkar vara på konferens 13-17 maj och kommer att göra sitt bästa så att ni får den återkoppling ni behöver få gällande den delen. För att förenkla för honom så han återkopplar så fort som möjligt så vill Daniel att ni mailar era marknadsplaner direkt till honom (daniel.kindstrom@liu.se) eftersom det kan vara lurigt med nättillgång.


8/5‑2017  Resultat
 

Lite förtydligande gällande diskussionen vi hade ifredags gällande resultat.

När ni ska presentera kvalitativa resultaten från användarutvärderingar så behöver ni kategorisera det insamlade datat genom att försöka hitta mönster och samla ihop det som har gemensamma egenskaper och hänger ihop i en grupp som sedan får en rubrik. Använd affinity diagram för det. Exemplifiera genom att ange citat från användarna och det ska framgå tydligt att det är citat.

Jag har lagt upp bra referenser på kurssidan som ni kan använda för att fördjupa er mer i detta (se under Metod-rubriken här:https://www.ida.liu.se/~TDDD83/info/litteratur.sv.shtml)

För inspiration se följande arbeten också:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:733860/FULLTEXT01.pdf

Om ni vill diskutera era resultat kapitel så kan ni komma till mitt kontor då jag finns tillgänglig idag kl 14-15:30. Jag vet att det är sent annonserat men jag vill göra det möjligt för de som vill bolla med mig att kunna få tag i mig.


4/5‑2017  Tips inför rapportskrivning
 

Det var jätteroligt att få se hur långt ni har kommit med era shoppar och jag är stolt över det ni har skapat! Bra jobbat så här långt!

Jag har fått en hel del frågor om rapporten så jag skrev ihop några punkter som kommer att vara till hjälp i skrivandet, se filen. Jag tog med punkter som har behövt poängteras i tidigare år också så vi undviker fallgropar.

Titta också på det som finns på kurssidan under:
Kandidatapport: https://www.ida.liu.se/~TDDD83/info/rapport.sv.shtml
Och
Erfarenhetssammanfattning: https://www.ida.liu.se/~TDDD83/info/erfarenhetssammanfattning.shtml


28/4‑2017  Förtydliganden om deadlines framöver
 

Kodstopp

Följande meddelande skickades den 29/3 som också finns på kursidan: Sprint 1-3 är implementations sprintar så alla grupper ska implementera även under sprint 3 och vi har kodstopp efter sprint 3
Kodstoppet är efter sprint 3 vilket innebär att man kan implementera fram till slutet av sprint 3 som är på tisdag den 2/5.
Syftet med inlämningen av sprint 3 idag fredag den 28/4 kl 08:00 är att ni har hela fredagen och tisdag förmiddag för att kunna gå igenom det ni behöver inför redovisningen på tisdag men det hindrar inte er från att rätta buggar till på tisdag.

Slutinlämningar, opposition och presentation

 • Presentationen sker den 24/5 enligt bilden på kurssidan och schemat i timeedite.
 • Oppositionen sker den 16/5 enligt bilden på kurssidan och schemat i timeedite.
 • Den 12/5 ska rapporterna lämans in i Lisam i gruppens mapp. Det är den rapporten som ni ska oponera på.
 • Senast den 17/5 kommer handledarna och jag att bedömma den inlämande rapporten och ge besked om den kan presneteras den 24/5 eller inte.
 • Den 23/5 ska den uppdaterade versionen av rapporten utifrån bedömningen som ni fick den 17/5 lämans in via Urkund tillsammans med ändringslistan enligt informationen på kurssidan.

Detta innebär att den version av rapporten som ska lämnas in den 12/5 ska ha den kvalité som krävs för att den ska kunna bli godkänt för presentationen. Det kan förekomma vissa förbättringsmöjligheter av mindre omfattning.

Tänk på att registrera er i webreg för oppositionen senast den 12/5 och för presentaionen senast den 22/5 enligt instruktioner på slutlig redovisnings-sidan.

Hoppas att det är tygligare nu. Hör gärna av er om ni har flera frågor

 


29/3‑2017  Information
 

Redovisningen nästa vecka kommer att gå till på följande sätt:

 • Det kommer att finnas en dator som är kopplat till projektorn och till en högtalare och från den kommer man visa Adobe Connect Rummet
 • När en grupp presenterar så använder gruppen egen dator. Från egna datorn så går man in på Adobe Connect Rummet och därifrån delar man sin skärm genom att välja "Share my screen" På så sätt kommer alla som är i Adobe Connect Rummet se det som visas från gruppens dator. Vi kommer på så sätt inte ha några tekniska strul som kommer från att koppla in högtalare och projektorer. Därför är det viktigt att varje grupp har i förväg förberett och testat detta i förväg
 • Alla andra i salen och är inne i Adobe Connect Rummet ska ha sina mikrofoner och högtalare avstängda.

Innan redovisningen ska varje grupp bjuda in alla medlemmar i den andra gruppen till projektet och den inbjudna gruppen ska i sin tur kommentera koden och shopen. Under redovisningen och efter att gruppen har redovisat ska den inbjudna gruppen föra en diskussion med gruppen som presenterade så förbered för det. Syftet med detta är att ni hjälper varandra att göra arbetet bättre genom att lyfta fram förbättringspotential och kommentera arbetet.

För fortsatta arbetet:

 • Sprint 1-3 är implementations sprintar så alla grupper ska implementera även under sprint 3 och vi har kodstopp efter sprint 3
 • Oppositionen är den 16/5 och presentationen är 24/5
 • Jag är inte tillgänglig fram till den 19/4 så vid frågor vänd er till era handledare


2/3‑2017  kommentarer kandidatrapporten
 

Mina kommentarer på kandidatrapporten finns nu under gruppens sprint 0 mapp i Lisam


1/3‑2017  Paypal och Stripe
 

Paypal kräver tydligen att man kopplar ett kreditkort till sin användare och om man inte vill göra det så rekommenderar vi att ni använder Stripe.


13/2‑2017  Diverse information
 

Sprint 0 inlämningstider
Många har märkt att enligt kurshemsidan skall projektplanen med retroperspektiv av sprint 0 lämnas in 14/2. Vi har workshop om retrospektiv den 15/2 och därför ska ni lämna in just den delen efter workshopen.

Adobe connect redovisningar
Vi kommer att använda Adobe Connect för redovisningar då alla på distans ska kunna delta. De rum för de olika redovisningstillfällen finns uppsatta på kurssidan. Alla grupper som har studenter på distans och som ska vara med på en presentation med någon annan grupp på distans ska gå in och testa era eventuella presentationer så ni ser att det blir bra. Sör studenter på distans innan redovisningen läs igenom den tekniska manualen och göra de nödvändiga installationerna på era datorer inför redovisningen. Följande ACP-guide på engelska ger också bra instruktioner.

Inlämningstider
På vissa inlämningstider står det enbart datum och inget klockslag och då är det kl 23:59:59 som gäller. Står det ett klockslag då är det klockslaget som gäller .

Workshop på onsdag
På workshopen på onsdag kommer ni att göra en retrospektiv, alla material ni behöver ha finns på kurssidan. För att ha en givande retrospektiv så finns det en agenda som ska följas.
Utgå ifrån Workshopsbilderna (pdf ) och agenda med instruktioner (pdf).
Teamutvärdering är en formulär som ni ska använda under retrospektivt, de kan fyllas in innan man kommer dit eller man gör det på plats. Utskrivna formulär kan hämtas utanför mitt rum från och med imorgon.


30/1‑2017  Git workshop med Webgroup
 

Jag vill göra er uppmärksamma på att Webgroup bjuder in alla som genomför sin kandidat i datateknik att få hjälp och tips med hur man arbetar med git i projekt. Läs mer på https://www.i-portalen.se/event/193/


27/1‑2017  Labb 2 uppdaterad
 

Labb 2 är uppdaterad med lite mer information. Den uppdaterade varianten är lite tydligare med hur hur er webbapplikation ska fungera.


27/1‑2017  Elektronisk kölista för labbtillfällen
 

För att förbättra kösystemet på labbarna ska vi använda ett elektroniskt kösystem. För att få hjälp under labbtillfällen så går ni in på följande länk:
http://www.camedin.com/live/4ccf31ab9908458e9c92e21b43c4dc6b

Där kommer det under labbpassen finnas en knapp för att skriva upp sig på kölistan. När ni skriver upp er så kommer ni behöva fylla i namn, plats, labbassist och lösenord.
Lösenord: se mailutskik den 27/1 för lösenordet
Plats är den sal ni sitter i och vilken datorplats ni har, exempelvis: SU04 - 4-14
Labbassistenten är den labbassistent som ni är tilldelade (alla labbassistenter har en egen kölista och kan inte se varandras)


26/1‑2017  Inlämning och redovisning av labbar
 

Varje laboration ska demas för en labbassistent. Se till att ha koden och applikationen uppe när labbassistenten kommer så att det går fort att dema. Efter demon så kommer labbassistenten kolla på koden som finns på GitLab. Se till att det finns en commit som heter "LabX redovisning" så att det är tydligt vilken kod det är som ska redovisas. Ännu bättre är ifall ni skapar en egen branch för varje redovisning. Redovisa och lämna in kontinuerligt så får ni hjälp att komma framåt.

OBS! Se även till att ni lägger till er labbassistent i GitLab som Reporter, Developer eller Master. Det finns en del som har lagt till sin labbassistent som Guest, men det är inte tillräckligt för att labbassistenterna ska kunna rätta koden.


23/1‑2017  Rapport
 

En grupp frågade om marknadsföringsplanen och här kommer mer info om det. Den här informationen ligger också på kurssidan nu under rapport-sidan och är i grön färg:

"Marknadsföringsplan ska fokusera på att identifiera intressanta och viktiga kundsegment för e-butiken och deras behov (och kopplar till hur ni vill positionera er) samt hur erbjudandet till marknaden ska utformas (inkl en marknadsmix) och hur skiljer det sig från vad konkurenterna erbjuder. Storlek och potential på den valda marknaden/segmentet samt konkurrenssituationen ska också behandlas. NABC-analysen är en del av marknadsföringsplanen."


23/1‑2017  webreg
 

Den 20/1 var sista tiden för att anmäla sig i webreg för både  labbar och kandidatarbete
Det är fortfarande några som inte har gjort det. Jag har förlängt tiden till den 24/1.
Ni som inte har anmält er till webreg, se till att göra det omgående om ni vill/planerar gå kursen. Konsekvensen blir att ni inte får några resultat rapporterade.


17/1‑2017  Workshops bilder!
 

Workshopsbilderna ligger under Workshops-sidan eller här


16/1‑2017  Föreläsning 1 och workshop 1 imorgon!
 


Slides från föreläsningen idag finns nu på kurssidan under kursinformation eller här.

Information om kickoff-workshopen imorgon finns här med instruktioner om de förberedelser som behöver göras innan workshopen.


12/1‑2017  Välkommen till kandidatkursen!
 

Hej,

Jag är examinator för kandidatkursen och tillsammans med handledarna och övrig personal vill hälsa dig varmt välkomen till kursen! Kursen är spännande och du kommer att lära dig otroligt mycket i den här kursen och den kunskapen kommer du att ha stor nytta av i dina framtida yrken.

På måndag är det dags för terminens första föreläsning. Inför föreläsningen titta igenom informationen på kurssidan [1].

Varje student ska ingå i en grupp och information om det finns på [2]. Finns du inte med i en grupp så hör av dig omgående.

Varmt välkomen till kursen och föreläsningen på måndag!

Jag ser fram emot att träffa dig!

Vänliga hälsningar!

Aseel


20/12‑2016  Kurshemsidan uppdateras
 

Informationen på kurssidan uppdateras just nu och därför all information är inte fullständig!Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-03