Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Vt1-Vt2 2014


Senaste nytt...


2/4  Openshift
 


Anders Fröberg har lagt upp instruktion om att sätta upp en Falsk applikation på openshift.
Den finns under Resurser Openshift exempel


27/3  Inför redosviningen
 


För att vi ska kunna fokusera på själva redovisningen på onsdag så behöver vi göra vissa förberedelser. Jag har skapat ett mötesrum i ACP. Ni logga in i mötesrummet med era LiU-student ID.

Ni som inte kommer att vara på plats i IKT studion behöver gå in i mötesrummet i förväg och testa att ni har den plugin som behövs och att det fungerar med ljud. Gå in på länken till mötesrummet och testa och testa!

För er som är på plats i IKT studion. Jag kommer att logga in på den dator som finns i IKT studion. Studenter får inte logga in på den tyvärr. Om ni har era presentationer på Google Drive då kan ni bara logga in på era Google konto via webbläsaren och komma åt de. Om ni inte kommer åt era presentationer online så ska ni se till att innan mötet lägga upp presentationen i mötesrummet i ACP. Alternativt att ni har era presentationer på en USB sticka eller maila den till mig i förväg.


25/3  Diverse info
 


På handledaravstämnings mötet igår kom det fram att flera undrar över vad som ska ingå i lägesrapporten. Den ska ge en bild av hur ni ligger till i ert projektarbete t.ex. resultat sedan sprint 0, teknisk översikt, hur ligger ni till i förhållande till sprint och produkt backloggen, hur ser ni på kommande sprint, relevant information för ert team som visar på hur ni ligger till i förhållande till vad ni har tänkt göra, etc. Lägesrapporten ska vara på ca 2 A4 sidor

För att förenkla för varandra och i synnerhet för de som är utomlands så skicka era presentationer till det andra teamet innan redovisningen, kom överens er emellan om när.

Karta till IKT studio


23/3  schema och sprintredovisning
 


Välkomna tillbaka! Hoppas att ni har haft det bra under tentaperioden!

Schema
Jag vill uppmärksamma er att schemat i timeedit uppdaterades under förra veckan så jag rekommenderar att ni lägger in schemat igen för synkroniseringen för timeedit är inte alltid pålitlig. Vilka två team som ska redovisa tillsammans och när finns i schemat i timeedit.

Sprintredovisning
Jag lovade att vi skulle undersöka tekniska möjligheter för sprintredovisningen och vi kommer att vara på IKT-studion (K6) i hus Key och använda Adobe Connect Pro, ACP. Ni behöver läsa igenom IKTs tekniska manual och göra de nödvändiga installationerna på era datorer inför redovisningen. Här finns även en bra ACP-guide på engelska.
Det som är grundläggande - deltagarna som ej sitter i IKT-studion behöver ha tillgång till ett headset (eller hörlurar) och en stabil internetuppkoppling. Om ni vill ha med dem på bild också så ska de ha en webkamera.


9/3  Openshift
 


Vissa krypteringsprotokol på opensift.ida.liu.se är stängda nu pga av säkerhetshål. Detta medför att ni kan få problem att logga in.

Förklaringen och lösningen finns beskriven i https://access.redhat.com/solutions/1233863


27/2  Sprint redovisning & Teknisk support
 


Jag vill börja med att berömma er alla för en fantastisk insats på redovisningen i onsdags. Presentationerna höll en hög nivå för alla. Tre team hade en teammedlem på distans som presenterade via Skype och det fungerade väldigt bra! Bra jobbat alla team!!!

Att vissa team har medlemmar på distans har uppmärksammats särskilt av I-nämnden som som värderar det väldigt högt och följer upp kandidatarbetet med stort intresse.

Lottning vid redovisning
Anledningen till att vi tillämpar lottning av vilka som presenterar är att det har visat sig att detta leder till ökad studentlärande - vilket är i fokus. Eftersom alla ska vara redo att redovisa så kommer alla att vara förberedda och inte bara de som skulle ha redovisat om man hade bestämt det i förväg. En återkoppling som ett team gav efter redovisningen är att de upplevde att de inte kunde förbereda sig så att de kände att de kunde göra sitt bästa vid presentationstillfället. Därmed kommer vi att göra så att till sprint 1 och 2 redovisningen så kan vi dra sticka om vilket par som ska presentera. Alltså ni kan förbereda er i par och vi dra sticka om vilket par som kommer att presentera. Team med medlemmar på distans får bilda par så att enbart en utlandsstudent finns per par. Team med udda antal medlemmar får bilda 3 par + en grupp om tre studenter. För de team som inte vill göra på det sättet kan göra som vi gjorde på redovisningen i onsdags. En fördel med detta är att ni får träning i att improvisera inom kontrollerade former och det kommer ni ha nytta av i er framtida yrke eftersom det är väldigt vanlig att man får presentera för andra på studs. Av min erfarenhet från mina 15 år i industrin så är detta väldigt vanligt.

Teknisk support
Från och med nästa vecka kommer Alex Telon att finnas tillgänglig vid fasta tidpunkter så ni kan vända er till honom vid behov av teknisk support. Ni kan självklart maila Alex med frågor. Tid, plats och kontaktuppgifter hittar ni under "Teknisk support"-sidan. Exakta tider f.o.m. v13 kommer att fyllas på när schemat blir klart.

Ni kommer att få återkoppling på era inlämnade material av era handledare om ni inte redan har fått det och jag kommer att ge återkoppling också under nästa vecka.


11/2  Diverse info!
 


Labb
Två av labbassisstenterna har tyvärr fått förhinder imorgon torsdag och därför kommer det att finnas bara en labbass närvarande. Därför har vi lagt in ytterliggare ett labbpass i schemat på fredag kl 15-17.

Sprintredovisningar
För sprintredovisningarna gäller samma regler för studenter utomlands som andra. Alla ska förbereda och vara beredda på att vara med och presentera. Men vi kommer inte att dra två från utlandet så gruppen kommer alltid att ha en student på plats som kan säkerställa att stega fram presentationen, repetera frågor, berätta att det som sägs över lina inte hös och så vidare. Hur detta ska koordineras bestämmer teamen själva. Vi undersöker dock möjligheterna att tillföra bättre ljudutrustning så vi återkommer i den tekniska frågan. Anledningen till att vi drar sticka om vem som redovisar är att det är känt att detta leder till att studenter blir duktigare på att redovisa eftersom alla måste förbereda sig och därför kommer ni att få träna mer på denna mycket viktiga förmåga även om man inte praktiskt genomför den.

Kommunikationsvägar
För att kommunikationen ska fungera bättre och snabbare så vänd er till era handledare i första hand. Det förenklar processen mellan oss alla.

Googla och sök!
När ni på egen hand informerar er om begrepp och tekniker, som ni förväntas göra på kandidatnivån, kan ni tänka på att det finns brus på Internet och att ni behöver kontrollera validerarinformation med flera källor och titta på hur gammal informationen är för att säkerställa att ni får rätt bild. Att själv söka information och utveckla den förmågan mot Internet-baserade källor är är en central egenskap i programmering idag så det förväntas av er att ni gör det mycket.

Marknadsföringsplanen
I marknadsföringsplanen behöver ni ta upp:
- Nulägesanalys - få underlag att bedöma nuläget.
- Få en bra överblick över er butiks position kontra era konkurrenter.
- Hur stor är er totalmarknad
- Identifiera intressanta och viktiga kundsegment för er (och kopplar till hur ni vill positionera er) och vem är er primära målgrupp samt hur ni tänker utforma erbjudandet till marknaden (inkl en marknadsmix).
- Fundera kort runt storlek och potential på er valda marknad/segment samt konkurrenssituationen.


2/2  Föreläsningar & Lab3
 


Föreläsning 8 och 9 är framflyttade i tiden efter att vi gjorde en bedömning att det blir bättre att de kommer längre fram då det som tas upp i dessa föreläsningar inte är i fokus just nu. De nya tiderna är:

  • Fö 8. Tis 17/2, kl 13-15. Uppsättning av teknisk utvecklingsmiljö - Anders Fröberg. Notera att till detta föreläsning ska ni ta med era bärbara datorer så ni får hjälp med nödvändiga installationer.
  • Fö 9. Tis 3/3, 13-15. Entreprenöriell programmering - Erik Berglund
När det gäller Lab 3 så ska den göras i par på samma sätt som för Lab 1 och 2.


28/1  Tidsrapportering
 


När det gäller tidsrapporteringen så ska tiden för projektet skrivas upp.

Med andra ord följande tider ska inte tas upp i tidsredovisningen: rapportskrivning, föreläsningar och labbar. Lektionstider kan tas upp om det ni gjorde på lektionen används i projektet. Redovisningar och det arbete kopplat till det ska tas upp i tidsredovisningen.


7/1  Välkommen!
 

Jag tillsammans med mina kollegor i kursledningen vill hälsa dig varmt välkommen till kursen TDDD83 Kandidatprojekt Datateknik!

Kurshemsidan är nu uppdaterad med informationen som gäller för kursen.

På måndag är du välkomen till introduktionsföreläsningen då vi kommer att gå igenom kursen och annat. Inför föreläsningen på måndag:

  • gå in på kurshemsidan och botanisera dig bland informationen som finns där.
  • läs igenom kursmålen
  • Läs IDAs anvisningar för ex-rapport
Du behöver också registrera dig i WebReg det system vi använder på IDA - ett verktyg där ni anmäler er till team, labbar och där ni får era resultat. Registrera dig i ditt team för BÅDE Labbar (som ska göras i 2 och 2 inom teamet) och projektarbetet. Vilket team du tillhör hittar du på kurshemsian under Team-sidan. Registreringen ska göras senast den 26/1. Är du inte registrerad då så kan du inte gå kursen. Finns du inte med i något team då är något fel så du behöver höra av dig.

För er som läser kursen på distans så behöver ni också göra labbarna på samma sätt som de andra. Föreläsningsmaterial och annan information kommer att läggas upp på kurshemsidan så ni kan ta del av det.

Mer information och detaljer på måndag!

Välkommen!


7/1  Kurshemsidan under framtagning
 

Kursens webbsidor är under framtagning och därför i vissa fall med rudimentärt innehåll.Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-03