Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Vt1-Vt2 2016


Senaste nytt...


2/2‑2016  Lisam
 


Inlämningar i kursen för sprint 0, 1, 2,3 och Rapportoppositionen ska göras i Lisam under samarbetsyta. Varje grupp skapar en egen mapp döpt till "Grupp nr" där nr=gruppens nummer så Grupp 1 döper foldern till "Grupp 1". Varje mapp innehåller 5 mappar, en för varje inlämning, se exempelfoldret "Grupp nr" och innehållet i den. På så sätt kommer alla åt inlämningarna.


1/2‑2016  Kurslitteratur
 


Kurslitteratur-sidan är uppdaterad med referenser till bland annat Utveckling av användbara system, agila metoder, e-handel och web-design, team. Där finns det också exempel på rapport från förra året under Rapport.


19/1‑2016  Webbtekniker och labbar
 


Föreläsningar om Webbtekniker
När det gäller föreläsning 3-6 så finns det rekommenderade videos från Erik Berglund (som håller fö 3 och 4) och Anders Fröberg (som håller fö 5 och 6). Dessa videos är heltäckande för det som kommer att tas upp på dessa föreläsningar och är ett väldigt bra stöd för alla men i synnerhet för distansstudenterna.

Till föreläsningen på fredag ska ni titta på de 3 första punkterna i listan under webbtekniker under litteratur-sidan.

Labbar
Labbarna drar igång nu på fredag också, innan labben se till att ni har läst igenom den och funderat på vad ni ska göra, gärna försökt att göra den. De 2 första schemalagda labbarna är för alla studenter och längre fram ska ni gå på de pass som er labbassistent är bokad på.


19/1‑2016  Workshop imorgon och webreg
 


Workshop

Imorgon har vi en kick-off workshop mellan kl 08-10 och ni kan fortsätta på egen hand kl 10-12 på er grupparbete-tid. Det förväntas att alla ska delta. Distans studenter deltar via t.ex. Skype. Ni behöver följande förberedelser inför workshopen. Till den här workshopen ska varje student ta med sig (läs mer om workshopen på kurssidan och i dagens föreläsning som också finns på kurssidan):

  • En egen Journey Line
  • Svar på frågan: "Efter detta teamarbete, har jag "
  • En lista på vad du uppskattade om två grupper/team som du har varit i. hur du vill jobba i gruppen (kommunikation, möten, etc.)

Webreg

Alla behöver också registrera sig i WebReg det system vi använder på IDA - ett verktyg där ni anmäler er till team, labbar och där ni får era resultat. Registrera dig i ditt team för BÅDE Labbar (som ska göras i 2 och 2 inom teamet) och projektarbetet. Vilket team du tillhör hittar du på kurshemsian under grupp-sidan. Registreringen ska göras senast den 26/1. Är du inte registrerad då så kan du inte gå kursen. Finns du inte med i något team då är något fel så du behöver höra av dig.


18/1‑2016  Föreläsningsbilder
 

Fö-bilder och tips från Isak Stigson hittar under föreläsningar-sidan


14/1‑2016  Kurshemsidan klar
 

Informationen på kurssidan är uppdaterad! Varmt välkommen på föreläsningen på måndag!


17/12‑2015  Kurshemsidan under framtagning
 

Kursens webbsidor är under framtagning och därför i vissa fall med rudimentärt innehåll.Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-03