Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Vt1-Vt2 2016


Senaste nytt...


11/5‑2016  Förtydligande
 

Rapporten

 • Hela rapporten ska lämnas in inklusive alla bilagor (t.ex. marknadsföringsplanen och individuella erfarenhetssammanfattningar)
 • Inlämningen för opponering den 17/5 sker i Lisam och inlämningen den 25/5 sker via Urkund (se mer info här)
 • Ingen kursutvärdering ska förekomma i de individuella erfarenhetssammanfattningar, dessa tas upp i kursutvärderingen
 • Det ska finnas en röd tråd i rapporten och den ska ge intrycket av att den är skriven av en författare

Opposition och presentationen

 • Angående askultationer: Alla ska närvara på 2 slutliga redovisningar som handlar om ett annat projekt än det egna och det som studenten opponerat på: med andra ord 2 andra oppositioner (opposition på den egna rapporten och den rapport man opponerar på räknas inte) och 2 presentationer av andra projekt.
 • Presentationen ska handla om kandidatprojektet då fokus ska ligga på rapporten (intro, teorin, metod, resultat, diskussion och slutsats)
 • Avgör själva om ni behöver en powerpoint presentation eller inte på både presentationen och oppositionen.
 • Oppositionen ska lämnas skriftligt till de berörda grupperna via Lisam


28/4‑2016  Opposition och presentation
 

Nu finns det tider att registrera sig på för både oppositionen (19/5) och presentationen (27/5). Både presentationen och oppositionen görs i delgrupper då varje grupp delar upp sig i par eller delgrupper om 3 personer. Kom överens i gruppen om uppdelningen. Enda villkoret är att det får vara bara en person på distans i varje delgrupp. 

Oppositionstider:
Oppositionen ska ta ca 15 minuter. Det finns 11 webreg-grupper att registrera sig på och i varje webreg-grupp deltar 3 delgrupper från 3 olika grupper. Varje grupp har fått 3 tillfällen. I varje webreg-grupp ser ni när och var oppositionen sker och vilka ska opponera. T.ex Group 01: kl 8:15-09:00 Grupper: 5,11,1 Lokal: KY41 innebär att för webreg-grupp 01 så sker oppositionen kl 8:15-09:00 i lokalen KY41 för grupperna 5,11,1 då:

 • grupp 5 opponerar på grupp 11
 • grupp 11 opponerar på grupp 1
 • grupp 1 opponerar på grupp 5
Samma princip gäller för alla webreg-grupper. Detta innebär att varje grupp får återkoppling från 3 andra grupper.
Oppositionen ska göras både muntligt och skriftligt
Gå in på följande länk för att registrera.

Presentation:
Presentationen ska ta ca 30 minuter. De tillgängliga tiderna är:

 1. 08:15
 2. 09:00
 3. 09:45
 4. 10:30
 5. 11:15
 6. 13:15
 7. 14:00
 8. 14:45
 9. 15:30
Först till kvarn som gäller så man får den tidslott i den ordning när man registrerar sig. Det finns 4 webreg-grupper som man kan skriva upp dig på:
 1. Lokal: IKT-studio (AdobeConnect)
 2. Lokal: KY25 (AdobeConnect tillgänglig)
 3. Lokal: KY31 (ej distans presentation)       
 4. Lokal: KY41 (ej distans presentation)

Gå in på följande länk för att registrera.


19/2‑2016  info, sprintredovisningar och handelarroll
 


Tack för givande för intressanta presentationer för sprint 0! Det ska bli himla spännande att följa alla projekt! Alla projekten har gjort fantastiskt arbete hittills så alla projekt blev godkända av finansiären.

Info

 • Jag kommer att återkoppla på era rapporter under v9.
 • Under nästa vecka är jag inte tillgänglig.
 • Från och med nästa vecka finns det i schemat tider med "teknisk support" då ni kan vända er till Dennis Persson med tekniska problem.
Eftersom vi även i kursledningen tillämpar den agila filosofin med kontinuerliga förbättringar så kommer här uppdaterad information utifrån retrospektiven och redovisningarna.

Sprintredovisningar
Eftersom vissa grupper inte höll tiden och i kombination med teknisk strul för lite tidsmarginal så har vi organiserad presentationerna annorlunda för kommande sprintredovisningar. Det innebär att vi kommer att ha mer tidsmarginal mellan presentationerna och några parallella presentationer. Kolla nya tiderna på kurssidan under schema & inlämningstider. Där ser ni även rummen i Adobe Connect som ni kan gå in på i förväg och provköra era presentationer innan redovisningen.

Handledarens roll
På retrospektiven har det identifierats hos vissa grupper att det finns olika förväntningar gällande handledarens roll. Nedan kan ni läsa om den.

I kandidatarbetet står individens och gruppens egen delaktighet och dess ansvar i centrum och gruppen har stöd av en handledare som har en stödjande roll. Denna person är INTE en ämneslärare som ska förklara hur allting fungerar, utan handledarens uppgift är att hjälpa gruppen att fungera bra, att lära sig lära och lösa problem.

Handledaren kan t.ex. hjälpa gruppen att förstå vad som händer i projektet genom att uppmärksamma vad som händer i gruppen eller hur man arbetar. Handledaren ingriper inte i onödan utan enbart när det behövs. Det kan också handla om att göra studenterna uppmärksamma på hur relevanta vissa moment är för projektet och kandidatarbetet.

Eftersom det också är meningen att studenterna själva ska lära sig den tekniska utvecklingen och processen förändras handledarens insatser över tid, allteftersom studenterna blir duktigare och duktigare. Det är därför också viktigt att handledaren inte ingriper alltför raskt om det ser ut som om gruppen håller på att göra någon form av misstag, eftersom det är viktigt att studenterna själva lär sig uppmärksamma och korrigera misstag.

Handledaren kommer att ge återkoppling på rapporten inlämnad till sprint 0 och inför framläggning. Handledaren kommer att bedöma rapporten och identifiera eventuella brister och svagheter.

Handledarmöten ska alltid börja med ett ståupp scrum möte då handledaren är närvarande. Resten av tiden kan lämpligtvis användas som ett gruppmöte då handledaren är närvarande och kan svara på eventuella frågor. Det är gruppen som styr mötet och inte handledaren. Det är viktigt att den arbetsgång man använder fungerar bra för hela gruppen och gör lärandet effektivt för alla.


2/2‑2016  Lisam
 


Inlämningar i kursen för sprint 0, 1, 2,3 och Rapportoppositionen ska göras i Lisam under samarbetsyta. Varje grupp skapar en egen mapp döpt till "Grupp nr" där nr=gruppens nummer så Grupp 1 döper foldern till "Grupp 1". Varje mapp innehåller 5 mappar, en för varje inlämning, se exempelfoldret "Grupp nr" och innehållet i den. På så sätt kommer alla åt inlämningarna.


1/2‑2016  Kurslitteratur
 


Kurslitteratur-sidan är uppdaterad med referenser till bland annat Utveckling av användbara system, agila metoder, e-handel och web-design, team. Där finns det också exempel på rapport från förra året under Rapport.


19/1‑2016  Webbtekniker och labbar
 


Föreläsningar om Webbtekniker
När det gäller föreläsning 3-6 så finns det rekommenderade videos från Erik Berglund (som håller fö 3 och 4) och Anders Fröberg (som håller fö 5 och 6). Dessa videos är heltäckande för det som kommer att tas upp på dessa föreläsningar och är ett väldigt bra stöd för alla men i synnerhet för distansstudenterna.

Till föreläsningen på fredag ska ni titta på de 3 första punkterna i listan under webbtekniker under litteratur-sidan.

Labbar
Labbarna drar igång nu på fredag också, innan labben se till att ni har läst igenom den och funderat på vad ni ska göra, gärna försökt att göra den. De 2 första schemalagda labbarna är för alla studenter och längre fram ska ni gå på de pass som er labbassistent är bokad på.


19/1‑2016  Workshop imorgon och webreg
 


Workshop

Imorgon har vi en kick-off workshop mellan kl 08-10 och ni kan fortsätta på egen hand kl 10-12 på er grupparbete-tid. Det förväntas att alla ska delta. Distans studenter deltar via t.ex. Skype. Ni behöver följande förberedelser inför workshopen. Till den här workshopen ska varje student ta med sig (läs mer om workshopen på kurssidan och i dagens föreläsning som också finns på kurssidan):

 • En egen Journey Line
 • Svar på frågan: "Efter detta teamarbete, har jag "
 • En lista på vad du uppskattade om två grupper/team som du har varit i. hur du vill jobba i gruppen (kommunikation, möten, etc.)

Webreg

Alla behöver också registrera sig i WebReg det system vi använder på IDA - ett verktyg där ni anmäler er till team, labbar och där ni får era resultat. Registrera dig i ditt team för BÅDE Labbar (som ska göras i 2 och 2 inom teamet) och projektarbetet. Vilket team du tillhör hittar du på kurshemsian under grupp-sidan. Registreringen ska göras senast den 26/1. Är du inte registrerad då så kan du inte gå kursen. Finns du inte med i något team då är något fel så du behöver höra av dig.


18/1‑2016  Föreläsningsbilder
 

Fö-bilder och tips från Isak Stigson hittar under föreläsningar-sidan


14/1‑2016  Kurshemsidan klar
 

Informationen på kurssidan är uppdaterad! Varmt välkommen på föreläsningen på måndag!


17/12‑2015  Kurshemsidan under framtagning
 

Kursens webbsidor är under framtagning och därför i vissa fall med rudimentärt innehåll.Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-03