Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Vt1-Vt2 2014


Senaste nytt...


27/2  Sprint redovisning & Teknisk support
 


Jag vill börja med att berömma er alla för en fantastisk insats på redovisningen i onsdags. Presentationerna höll en hög nivå för alla. Tre team hade en teammedlem på distans som presenterade via Skype och det fungerade väldigt bra! Bra jobbat alla team!!!

Att vissa team har medlemmar på distans har uppmärksammats särskilt av I-nämnden som som värderar det väldigt högt och följer upp kandidatarbetet med stort intresse.

Lottning vid redovisning
Anledningen till att vi tillämpar lottning av vilka som presenterar är att det har visat sig att detta leder till ökad studentlärande - vilket är i fokus. Eftersom alla ska vara redo att redovisa så kommer alla att vara förberedda och inte bara de som skulle ha redovisat om man hade bestämt det i förväg. En återkoppling som ett team gav efter redovisningen är att de upplevde att de inte kunde förbereda sig så att de kände att de kunde göra sitt bästa vid presentationstillfället. Därmed kommer vi att göra så att till sprint 1 och 2 redovisningen så kan vi dra sticka om vilket par som ska presentera. Alltså ni kan förbereda er i par och vi dra sticka om vilket par som kommer att presentera. Team med medlemmar på distans får bilda par så att enbart en utlandsstudent finns per par. Team med udda antal medlemmar får bilda 3 par + en grupp om tre studenter. För de team som inte vill göra på det sättet kan göra som vi gjorde på redovisningen i onsdags. En fördel med detta är att ni får träning i att improvisera inom kontrollerade former och det kommer ni ha nytta av i er framtida yrke eftersom det är väldigt vanlig att man får presentera för andra på studs. Av min erfarenhet från mina 15 år i industrin så är detta väldigt vanligt.

Teknisk support
Från och med nästa vecka kommer Alex Telon att finnas tillgänglig vid fasta tidpunkter så ni kan vända er till honom vid behov av teknisk support. Ni kan självklart maila Alex med frågor. Tid, plats och kontaktuppgifter hittar ni under "Teknisk support"-sidan. Exakta tider f.o.m. v13 kommer att fyllas på när schemat blir klart.

Ni kommer att få återkoppling på era inlämnade material av era handledare om ni inte redan har fått det och jag kommer att ge återkoppling också under nästa vecka.Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-03