Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Vt1-Vt2 2014


Senaste nytt...


8/5  FAQ sidan uppdaterad
 

Det finns 2 nya frågor med svar om rapportern under FAQ-sidan
/AB


30/4  Info om rapporten
 


Vi har fått frågor om rapporten och här kommer några förtydligande:

 • Rapporterna kommer att publiceras och tidplanen för rapporten är nu uppdaterad med de deadlines som behövs för publicering. Titta under Deadlines - RapportSchema & deadlines-sidan.
 • Rapporterna ska lämnas in via universitets automatiserade system mot plagiering URKUND enligt instruktionerna under Deadlines - RapportSchema & deadlines-sidan.
 • Ett team har frågat om övergripande visionen med rapporten och syftet, svar på dessa hittar ni under FAQ-sidan.
 • Ett minimum för antal vetenskapliga referenser i rapporten är 8 stycke. När det gäller referenser för den individuella delen så är det balansen mellan kvalitet och kvantitet som styr: Ni kan ha samma vetenskaplig referens i den individuella delen och då behöver ni ha 7 vetenskapliga källor till i de allmänna delarna. Minst.
Önskar er en trevlig valborgshelg!

/AB


16/4  Diverse information
 

 • Tack alla för en bra insats under sprintredovisningen idag!
 • Det finns mer info om refaktoreringen som kan ni läsa under Sprint 3
 • Detaljeradschema för slutliga redovisningen finns under Slutlig redovisning
 • Ni kan påbörja arbetet med rapporten men notera att alla teammedlemmar ska jobba med refaktoreringen och att alla ska vara med och skriva rapporten. Ni behöver ha koll på timmarna
 • Rapportskrivandet ska tidsrapporteras. Det är viktigt med kvalitén när det gäller rapporten. Eftersom ni har tidrapporteringen så kan ni sedan se hur mycket tid det tog att skriva rapporten med god kvalité.
 • Slutgiltigen vill vi önska er Glad Påsk!
/AB


10/4  Föreläsningar framöver
 


Föreläsningen på fredag den 11/4 kl 08-10 i S41 handlar om OOAD del 2 och kommer att hållas av Erik Berglund, samma föreläsning som han höll den 8/4 kl 10-12

Föreläsningen på tisdag den 15/4 kl 10-12 i S41 handlar om OOAD del 3 och kommer att hållas av Tommy Färnqvist

/AB


7/4  Rapport och uppdaterad FAQ
 


Många har börjat titta på rapporten och undrar över de olika delarna. Mer information om rapporten finns tillgängligt nu på Rapport-sida.

Flera funderar över om det ett krav att webapplikationen vara mobilanpassad och svaret är:
Att använda Bootstrap är ett krav. Bootstrap ger responsiv design och anpassning av webapplikationen till varierande skärmstorlekar där mobil är en enhet. Vi har inga krav i att webapplikationen ska anpassas till mobila touch-interaktionen. Fokus ska ligga på anpassning av skärmstorlekar till olika enheter via Bootstrap.

/AB


27/3  Tek-support imorgon fredag & e-shopen som webbapplikation
 


Utebliven tek-support tid:
Tobias var tyvärr inte på plats idag enligt schemat för tek-support tiden. Han kommer att vara tillgänglig i morgon fredag kl 13:15-14:00 i Donald Knuth.

Förtydligande kring e-shopen som webbapplikation:
När sista sprinten är slut ska E-shopen fungera som en webbapplikation vilket innebär att så fort man gör ett anrop då ska bara det som är skillnaden (extra informationen/datat) hämtas (och inte en hel webbsida) och presenteras på webbsidan. Till det ska jQuery - AJAX get() och/eller post() metoderna användas (som ni har gjort på labbarna). AJAX står för Asynchronous JavaScript And XML och är ett samlingsnamn för olika tekniker för att skapa webbapplikationer där bara delar av användargränssnittet uppdateras vid behov. Ajax ger webbsidor som direkt svarar på användarens inmatningar utan att webbläsaren behöver vänta på nya sidor från webbservern.

/AB


23/3  Sprint 2
 

Välkomna till period 2 och fortsättningen av kursen!
- När det gäller tekniska support så gäller följande nya tider:
Torsdag 27/3 kl 13:15-14:00
Torsdag 3/4 kl 13:15-14:00
Torsdag 10/4 kl 13:15-14:00
Plats: Donald Knuth
- När det gäller sprint 2 retrospektiv så är förväntningen för den här sprinten är att ni ska ha haft sprint retrospektiv innan sprintredovisningen den 16/4.
/AB


10/3  Nytt om sprint 2 och 3
 

Efter input från er så flyttas sprint 2 till v16.
För mer detaljerad information om sprintarna se Projektuppgift & sprintar om redovisningen se Sprintredovisningar och om deadlines se Schema och deadlines.
/AB


6/3  Ändringar i sprintarna
 

Efter återkoppling från team 1 gällande projekttiden i relation till de andra kurserna ni läser så införs det förändringar i tiderna för sprint 2 och sprint 3. Sprint 2 håller på tom torsdag v15 och sprint 3 håller på tom torsdag v19. Slutredovisning är fortfarande v21 (tor & fre). På så sätt får ni mer klandertid. Schemat kommer att publiceras på måndag. Det är fortfarande 364 timmar som gäller för projektet och det är baserat på att denna del av kursen ska motsvara 14 hp.

De 364 timmarna är ett riktmärke och ni ska hamna där plus, minus 10%. Hur ni fördelar de här timmarna över sprintarna är upp till er. Det finns ingen tanke att ni måste ha jobbat 182 timmar nu fram till slutet av andra sprinten.

Ni behöver se helheten i kursen och rapporten är en del av den här helheten. Ni ska skriva en rapport som ni kommer att examineras på. Riktlinjen är att ni ska budgetera med ca 52 timmar till rapporten (motsvarande 2 hp). Fundera över om det finns vissa delar som ska vara med i rapporten men behöver göras inom ramen för projektdelen?

För mer detaljerad information om sprintarna se Projektuppgift & sprintar om redovisningen se Sprintredovisningar och om deadlines se Schema och deadlines.


Vi gör vårt bästa för att kursen ska bli bra och jag hoppas och tror att detta är ett steg i rätt riktning!

/AB


25/2  Teknisk support imorgon
 

På handledarmötet som vi hade igår kom det fram att många har problem med att få ordning på utvecklingsmiljön och OpenShift. Därför förstärker vi med att Anders Fröberg kommer att vara tillgänglig imorgon på er teknisk support tid kl 11:00 i Donald Knuth.
/AB


24/2  Muddy card utvärdering
 

En summering av Muddy Card utvärderingen finns Muddy Card utvärdering-sidan
/AB


15/2  Flask - Bootstrap - jQuery exempel projekt
 


Om ni vill ha en start för ert projekt kan ni ladda ner den här zip-filen. En enklare förklaring för innehåller i zip-filen och kopplingrana mellan de olika delarna finns här.

/AB


12/2  Förtydliganden
 

 • Lektion den 14/2 - Morgondagens lektion handlar om sprint 0 retrospektiv. En viktig förutsättning för lektionen imorgon är att alla teammedlemmar är på plats kl 08:15 vid lektionstart. Är någon teammedlem inte på plats kl 08:15 så kan inte teamet delta på lektionen. Var snälla och respektera tiden.
 • Teknisk support - För att få teknisksupport så kan ni vända er till Per Jonsson och Tobias Jansson genom att maila eller besöka de under följande tider:
   Onsdag 19/2 kl 11:00-12:00
   Onsdag 26/2 kl 11:00-12:00
   Onsdag 5/3 kl 09:00-10:00
   Onsdag 12/2 kl 11:00-12:00
   Plats: Donald Knuth
/AB


4/2  Förtydliganden
 

Det finns vissa oklarheter kring olika saker och här kommer förtydliganden:

Projektplanen:

 • Under organisationer ska ni skriva om teamet där varje teammedlem anger vilka kompetenser han/hon har (relevanta för projektet), vilka personliga mål han/hon har (som gäller för kandidatprojektet) och hur de kan uppnås. Beskrivningen ska vara kortfattat, alltså inga långa utredningar. De journey line som ni gjorde ska bifogas i projektplanen som en bilaga.
 • Projektplanen ska också skickas till det team som deltar på seminariet samtidigt som den skickas till handledaren, måndag den 10/2 kl 10:00. På så sätt kan ni hjälpa varandra att föra arbetet framåt.
 • Prototypen - är en pappersprototyp med skisser för hur e-butiken ska byggas. Skisserna ska läggas in som en bilaga i projektplanen. Har ni också gjort en prototyp skapat med ett verktyg (power-point, photoshop eller annat) så ska den också tas med. Har ni testat prototypen med användare ska ni redovisa en sammanställning om vilka insikter det gav och vilka effekter har det på designen.
Sprint 0 redovisning:
 • Presentationen är på totalt 22 min inklusive minst 8 min för diskussion och frågor. Teamet som presenterar får avgöra hur tiden ska disponeras helt men måste göra utrymme för minst 8 min för det andra teamet så de har möjlighet att ställa relevanta frågor som leder till en bra diskussion. Syftet med frågorna är att hjälpa det andra teamet med sitt arbete och frågorna kan beröra produkten, arbetssättet, tekniken, designen, tidplanen, etc.

 • Produktbackloggen: När ni presenterar produktbackloggen så ska ni göra det genom att visa trellon där produktbackloggen ska finnas. Items i produktbackloggen (kopplade till e-butiken) ska vara skrivna som user stories med tillhörande acceptans tester. I trellon ska det också finnas alla andra saker som ska göras i kursen (rapport, redovisningar, etc.)

 • Prototypen: ni ska visa den prototyp ni har tagit fram. Ta kort på prototypen och visa den på projektorn.
 • Hjälpmedel- ni ska använda projektorn när ni visar trellon och prototypen. I övrigt får ni avgöra själva om ni vill ha en power-point presentation.

Laborationer:

 • Lab 3: På onsdag den 5/2 ska ni redovisa för assistenterna så långt ni har kommit då men på måndag den 17 ska ni göra den slutgiltiga redovisningen genom att skicka in koden till assistenterna.
 • Kompletteringar: deadline för kompletteringar är en vecka efter att assisstenten har begärt kompletteringen.
/AB


3/2  Redovisning av Lab 3
 

Visa din lösning för en av assistenterna på labrationstillfället på onsdag den 5/2 samt skicka in din kod till din assistent (deadline måndag den 10/2 kl 13:00).
/AB


31/1  Lab och Fö
 


Notera att laborationstillfälle nr 8 är på 4 timmar, vi utökade tiden så ni har mer tid med labassarna. Labtider gäller under nästa vecka:

 • Laborationstillfälle 7. Tis 4/2, 13-15, SU12-14.
 • Laborationstillfälle 8. Ons 5/2, 8-12, SU17-18.
Föreläsningen på tisdag kl 10:15 - 12:00 är en föreläsning kombinerad med lektion. Ni kommer att jobba med designen av era butiker. Till detta tillfälle behöver ni ta med era produktbacklog (med de N,Ö,O funktionerna) och de koncept som ni har utarbetat så här långt så vi kan jobba vidare med de på lektionen. Alltså ta med till lektionen det ni har gjort så här långt gällande designen för butiken.

AB


29/1  Tidrapportering
 

Tillgänglig tid ni har i kursen ska disponeras enligt nedan:

 • Redovisning och opposition 2 hp - 52 tim per person (här ingår auskultationerna, seminarierna och all förberedelse som behövs till det)
 • Rapportskrivning 2 hp - 52 tim per person (både den gemensamma rapporten och den individuell erfarenhetssammanfattning)
 • Projekt 14 hp - 364 tim per person
Detta ge er en riktlinje på hur mycket tid det är tänkt att ni ska lägga på de olika delarana av projektet.I de här tiderna ingår föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning, lektioner, eget- och grupparbete. Därför ska ni tidrapportera även de schemalagdatillfällen. Tidrapporten ska lämnas in till handledaren i slutet av sprinten.
/AB


28/1  Lab 3
 

Lab 3 är uppdelad i två delar, del 1 och del 2. Nu finns både delarna under Labrationer.
/AB


27/1  Ändringar i schemat
 


Det har skett vissa ändringar i schemat när det gäller python föreläsningarna och labbarna som är tidigarelagda nu.

Vi har också lagt in en extra föreläsning den 31/1 kl 8-10 med Anders Fröberg. Vid detta tillfälle kommer ni att få hjälp med att sätta upp era tekniska utvecklingsmiljöer så ni har allt på plats så ni kan börja utveckla. Därför är det viktigt att ni är på plats då och till det behöver ni ta med era laptoppar. Har ni stationära datorer som ni kommer att jobba på så behöver ni ändå vara där så ni kan se vad ni behöver göra när ni kommer hem.

Kolla under schema.

/AB


26/1  Labbar och Registrering i Webreg
 


Registrering: Ni behöver gå in i webreg och registrera er i era team.

Labbar: Redovisningen av labbarna ska göras enligt följande:
Team 1, 2 och 3 redovisar till Alexander Kazen och Gustav Bylund
Team 4, 5 och 6 redovisar till Tobias Jansson och Per Jonsson

/AB


23/1  Lektions bilder och tidrapport
 

Bilderna från dagens lektion nr 2 hittar ni under Material under Lektioner.
Tidrapportmallen finns här.
/AB


23/1  Föreläsningsmaterial och Labbar
 


Nu finns föreläsningsbilderna i mindre storlek under Material under Föreläsningar.

Labbarna 1 och 2 finns också tillgängliga under Labrationer. När det gäller labbarna så är det inte obligatoriskt att närvara vid de schemalagda tillfällen men det är obligatoriskt att redovisa labbarna enligt instruktionerna. Labbarna ska göras i grupper om två studenter inom samma team. Grupper om tre tillåts endast då antal teammedlemmar är udda.

/AB


21/1  Föreläsningsmaterial
 

Föreläsningsbilderna finns nu tillgängliga under Föreläsningar under Material.
Vill ni jobba i egna grupprum imorgon tisdag kl 10-12 så behöver ni boka grupprum till det.
AB


20/1  Projektval
 

Nu är det klart med projektvalen. Alla fick alternativ ett eller två på sin önskelista. Det ska bli jätte spännande att få vara med om utvecklingen av dessa projekt.

 • Team 1 - Internetbokhandel
 • Team 2 - Lampa online
 • Team 3 - Festbiljetter online
 • Team 4 - T-shirt online
 • Team 5 - e-butik för glasögon
 • Team 6 - Cykelshop
Vi ses på föreläsningen imorgon som handlar om Scrum!
AB


16/1  Uppdaterad kurshemsida
 

På kurshemsidan finns det uppdaterad kursinformation. Mer information kommer att komma upp allteftersom. Kolla gärna igenom informationen särskilt projektförslagen och fundera över vilket projekt vill ni jobba med under kursen för ni kommer att redan på måndag göra projektval. Ni kommer att skicka in 3 projekt som ni önskar jobba med under kursen. Ni ska också rangordna era önskemål. Vi går igenom allt detta på måndag.
Kursen inleds på måndag 20/1 med föreläsning kl 08-10 i S41.
Jag ser fram emot att få komma igång med den här kursen och hoppas att du också gör det :)
AB


16/12  Kurshemsidan under framtagning
 

Kursens webbsidor är under framtagning och därför i vissa fall med rudimentärt innehåll.


3/12  Ny kurs
 

Kursens webbsidor är automatgenererade och därför i vissa fall med rudimentärt innehåll.Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-03