Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Personal


Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDD44: " samt ha substans för innehållet i brevet.

OBS! Vi uppskattar om ni skickar all post som har med kurserna att göra från er LiU-epostadress. Detta för att vi inte skall råka skicka information till någon som inte borde få den om vi svarar på era brev.

Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Kort ordlista

  • Examinator är den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte. Vanligtvis är det examinatorn som håller i föreläsningarna och examinatorn är den som har kursansvaret.
  • Studierektorn är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
  • Kursadministratören för in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
  • Kursassistenten hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
  • Assistenter håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Personal

Klicka på namnet för att se ytterligare kontaktinformation, inklusive karta som visar personens kontor.
  Examinator / FÖ i Ada-delen av kursen Klass
  Torbjörn Jonsson DPU1,EMM1,M1
     
  FÖ i MatLab-delen av kursen Klass
  Erik Nilsson DPU1,EMM1,M1
     
  Kursassistent Klass
  Daniel Persson Extra labassistent för DPU1
     
  Assistenter Klass/Grupper
  Rebecka Geijer Michaeli (rebge882@student) EMM1
     
  Björn Wilke DPU1a
     
  Jóhann Lindell (johli348@student) DPU1b
     
  Mattias Rönn M1a
     
  Henric Fröberg M1b
     
  Anton Sundblad (antsu469@student) M1c
     
  Erika Johansson M1d
     
  Dagh Bunnstad Extraklass (Ada-delen)
     
  Erik Nilsson Extraklass (MatLab-delen)
     
  Kursadministratör  
  Madeleine Häger Dahlqvist  
     
  Schemaändringar  
  Lisbeth Linge  
     
  Studierektor  
  Patrick Lambrix  


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2012-08-15